ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Ny pensjonsløsning for offentlig ansatte

Publisert: 18.10.2018 kl 13:13

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning.

Høringen er en oppfølging av avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosial­departementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

– Den brede tilslutningen pensjonsavtalen har fått blant offentlig ansatte viser at den pensjonsløsningen som nå sendes på høring er sterkt ønsket både av offentlig ansatte og deres organisasjoner, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Den nye pensjonsløsningen gjør det mulig å kompensere for effekten av levealders­justeringen ved å stå lenger i jobb. Offentlig ansatte får et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Det blir også lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Den nye alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år og fritt kombineres med arbeid for alle som er født i 1963 eller senere.

Høringsfristen er 9. januar 2019.

Vis alle notiser

ANNONSE