ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Ni byområder får 18,1 millioner kroner til byutvikling

Publisert: 31.10.2018 kl 14:15

– Det er viktig å skape byområder der det er godt å bo og arbeide. Vi styrker derfor kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen bevilger i overkant av 18 millioner kroner til byutvikling i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Kristiandsandsregionen.

– Jeg er glad for at byområdene arbeider aktivt for å få til gode og bærekraftige løsninger. Byvekstavtalene skal sørge for forpliktende samarbeid om oppfølging av regional plan og gode helhetsløsninger på tvers av kommune- og fylkesgrensene, sier Mæland.

Trondheimsregionen jobber sammen med kommunene for å få til en bærekraftig arealutvikling, blant annet gjennom fortetting og tiltak for å øke bruken av kollektivtransport, sykkel og gange.
Trondheim kommune og Trondheim Bylab vil bruke byen som et laboratorium for å utforske nye måter å oppnå fortetting i eksisterende sentrumsområder og transformasjon med kvalitet.

Vis alle notiser

ANNONSE