ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Medhold i sak knyttet til regulering av mobilmarkedet

Publisert: 14.03.2018 kl 14:23

Oslo tingrett har gitt staten medhold i sak anlagt av Telenor om gyldigheten av tilbakebetalingsvedtak i mobilmarkedet.
Domstolen ga staten medhold i at Samferdselsdepartementets vedtak om tilbakebetaling er gyldig, og at vedtaket bygger på riktig jus og faktum. I vedtaket ble Telenor pålagt å tilbakebetale overprisen til TDC for perioden 2010-2012 som følge av at selskapet hadde diskriminert mellom eksterne kjøpere av tilgang i mobilmarkedet (tidligere Marked 15).

Dom i saken ble avsagt 7. mars 2018.

Tingrettsdommen er ikke rettskraftig, og Telenor kan anke til lagmannsretten. (Samferdselsdepartementet)

Vis alle notiser

ANNONSE