ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Mattilsynet kan omplassere og selge dyr i forvaring

Publisert: 10.04.2018 kl 14:15

Kongen i statsråd sanksjonerte tirsdag Stortingets vedtak av 15. mars 2018 til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

I lov om dyrevelferd § 32 er det bestemt at Mattilsynet om nødvendig kan ta dyr i midlertidig forvaring eller på annen måte sørge for at dyr får nødvendig tilsyn og stell. Dersom det ikke er forsvarlig å levere dyret tilbake, kan Mattilsynet i dag omplassere eller selge dyret dersom eieren samtykker til dette. Lovendringen innebærer blant annet at omplassering eller salg ikke lenger vil kreve samtykke, og vil derfor gjøre det lettere å løse disse sakene på en god måte.

Lovendringen trer i kraft 1. mai 2018.

Vis alle notiser

ANNONSE