ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Kommune-KOSTRA

Publisert: 18.03.2019 kl 20:17

Foreløpige tall viser at kommunene i Trøndelag oppnådde et netto driftsresultat på 2,3 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for landet var 2,5 prosent. Netto driftsresultat er lavere enn i 2017, men samtidig er spredningen i tallene mellom kommuner svært høy.
Inntekter fra Havbruksfond har i stor grad påvirket resultatet for enkeltkommuner. Dette gjelder blant annet kommunene Hitra, Frøya, Osen, Roan, Flatanger, Vikna og Nærøy som alle har positivt netto driftsresultat på over 8 prosent av brutto driftsinntekter.

Vis alle notiser

ANNONSE