ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Klage på gågatevedtak i Røros

Publisert: 17.08.2022 kl 08:02

Formannskapet i Røros behandler torsdag klage på vedtaket om helårs gågate i Røros sentrum. Det er Røros Handelsstand som mener vedtaket er forhastet og mangler blant annet beskrivelse av konsekvenser dette har for berørte interesser. Klager ber om at disse interessene får en reell mulighet til medvirkning i saken.

Kommunedirektøren skriver i sin innstilling at ettersom vedtaket vurderes som en forskrift, er ikke vilkårene for klagebehandling oppfylt og vedtaket kan derfor ikke påklages etter forvaltningsloven og klagen avvises.

Vis alle notiser

ANNONSE