ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Jordvern

Publisert: 11.04.2018 kl 11:10

Jordvern var tema på en kontaktkonferanse mellom regjeringa og fylkeskommunene 9. og 10. april.
Her møtte fylkesordførere og fylkesrådsledere fra hele landet regjeringsmedlemmer til dialog om hvordan man kan videreutvikle samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå. Fra Landbruks- og matdepartementet møter statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Blåfjelldal la i sitt innlegg på konferansen i dag vekt på fylkeskommunenes rolle i jordvernsaker.

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 08.12.2015. I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar, og ba regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020.

Vis alle notiser

ANNONSE