ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Forskrift om jakt og fangst på dyr som eies

Publisert: 21.12.2018 kl 21:31

Departementet sender på høring et forslag om å ta i bruk en forskriftshjemmel i dyrevelferdsloven som regulerer jakt og fangst på dyr som eies eller som på annen måte holdes i menneskers varetekt.

Bakgrunnen er at enkelte virksomheter påberoper seg eierskap til reinflokker, men hvor flokken lever og beskattes som villrein ved jakt.

- Synspunkter og innspill må være departementet i hende innen 1. april 2019, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Vis alle notiser

ANNONSE