Annonse

Siste nytt

Forlenger overgangsordningen for kompetansekrav for leger i legevakt

Publisert: 21.04.2018 kl 17:35

Innbyggerne skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor har departementet i akuttmedisinforskriften stilt kompetansekrav for leger som går legevakt uten bakvakt. Nå forlenges kommunenes frist til 2020 med å innfri kravet.

-Legevakttjenesten er en viktig tjeneste med stor betydning for befolkningens trygghet. Det er derfor nødvendig å stille tydelige kompetansekrav. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger fra kommunene på at de trenger tid på å innfri kompetansekravene. Det tar vi på alvor, og vi vil derfor utvide overgangsordningene til 2020. Kommunene bør like fullt jobbe videre med å nå kravet. Det er ikke avlyst, selv om fristen justeres, sier helseminister Bent Høie.

Vis alle notiser

Annonse