ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Enklere førarkortregler for el-varebil

Publisert: 26.11.2018 kl 14:25

– Auka bruk av nullutsleppskøyretøy er eit viktig tiltak for å nå regjeringa sine mål i miljøpolitikken. Vi vil difor at det skal bli enklare å køyre elvarebilar med førarkort for personbil sjølv om dei er litt tyngre enn det som elles er tillate. Dette kan gjere at fleire vel el-varebil i staden for ein fossildriven varebil, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han har nå bedt Vegdirektoratet presentere et forslag om at de som har to års erfaring med førerkort klasse B kan kjøre varebiler med alternativt drivstoff med totalvekt inntil 4250 kg. Den økte vekta må være knyttet til det alternative framdriftssystemet (typisk batterivekt), og lasteevna kan ikke øke sammenlignet med en fossildrevet versjon. Nye regler fra EU gjør det nå mulig å tillate dette for kjøretøy som en ellers må ha førarkort for lett lastebil (klasse C1) for å kjøre.

Vegdirektoratet vil utarbeide og sende på høring nødvendige regelverksendringer. Endringene kan være på plass våren 2019.

Vis alle notiser

ANNONSE