ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Endringer i regelverket om foreldrepenger

Publisert: 24.05.2018 kl 10:39

Barne- og likestillingsdepartementet utkast til endringer i regelverket om foreldrepenger på høring. Departementet foreslår å utvide mødre- og fedrekvoten til 19 uker ved 80 prosent uttak.

I Jeløyaplattformen går regjeringen inn for å dele foreldrepermisjonen i tre like deler. 10. april fremmet regjeringen en lovproposisjon for Stortinget med utvidelse av kvotene fra 10 til 15 uker.

Det forslaget gir lik tredeling ved 100 prosent uttak, med 15 ukers kvoter og 16 uker til fri fordeling. Regjeringen ønsker å gjennomføre en lik tredeling også for 80 prosent uttak, og foreslår 19 ukers kvoter og 18 uker til fri fordeling.

I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten med nyere og mer moderne begreper. I høringsnotatet er "mors del" og "fars del" lagt inn som erstatning for "mødrekvoten" og "fedrekvoten", men departementet har ikke konkludert med hva kvotebegrepet skal erstattes med. Departementet ber om høringsinnspill som reflekterer et moderne mangfold av familier og parkonstellasjoner.

Vis alle notiser

ANNONSE