ANNONSE
Annonse

Siste nytt

50.000 flyktninger bosatt på fem år

Publisert: 01.03.2018 kl 11:12

I 2017 bosatte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 11 000 flyktninger i norske kommuner. Det betyr at 50 000 flyktninger har fått nytt hjem i Norge de siste fem årene.

- Det er et godt samarbeid mellom IMDi og kommunene om bosetting av flyktninger og det gir resultater. Vi bosetter raskere og dermed går ventetiden og antall flyktninger i mottak ned. Nå må vi sørge for at flyktningene kommer i jobb og blir en del av lokalsamfunnet, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Flere år med mange bosatte flyktninger betyr at over 21 000 personer nå deltar i kommunenes introduksjonsprogram. Gjennom dette programmet får flyktningene norskopplæring og nødvendig språkpraksis og arbeidstrening, som skal gjøre det lettere for dem å komme inn på arbeidsmarkedet.

Selv om det nå kommer færre flyktninger til Norge, oppfordrer IMDi kommunen å opprettholde tilbudet til dem som allerede er her. For hver flyktning som bosettes, får kommunene et integreringstilskudd over fem år. (IMDI)

– Det lønner seg å investere i integrering. Hvis flyktningene blir stående utenfor arbeidslivet, vil det merkes på flere av kommunens utgiftsposter. Vi vet også at situasjonen fort kan snu, og at bosettingsbehovet kan øke raskt. Da er det viktig at integreringstiltak og kompetanse er på plass, sier Libe Rieber-Mohn.

Vis alle notiser

ANNONSE