ANNONSE
Annonse

Siste nytt

30 millionar til forsking på utmark

Publisert: 20.11.2018 kl 17:23

Neste år blir forskarar invitert til å finne gode løysingar for berekraftig bruk og vern av utmarka. Forskingspengane kjem mellom anna frå jordbruksavtalen.

Forskningsmidlar over jordbruksavtalen (JA), BIONÆR og MILJØFORSK går saman om å lyse ut 30 millionar kroner til forsking på berekraftig bruk og vern av utmarksressursar. Søknadsfrist er 10. april 2019. Meir informasjon om fellesutlysinga og faglege prioriteringar skal etter planen leggjast ut på Forskingsrådet sine nettsider i januar 2019.

Av Norges landareal er 95 prosent utmark, heter det i ei pressemelding fra Landbruks og matdepartementet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/30-millionar-til-forsking-pa-utmark/id2619609/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2020.11.2018&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk%20og%20N%C3%A6ringsliv

Vis alle notiser

ANNONSE