Nea Radio

Notiser

Dømt for overgrepsbilder

Publisert: 28.08.2019 kl 13:49

En trondheimsmann i 40-årene er dømt til ni måneders fengsel for å ha lastet ned overgrepsmateriale. På mannens PC ble det funnet videoer med seksuelle overgrep mot barn ned i seks årsalderen. Mannen nektet i retten for at han hadde søkt etter overgrepsbilder eller filmer, skriver NRK Trøndelag på nett.

Rektor drapstruet

Publisert: 28.08.2019 kl 13:48

Politiet etterforsker en drapstrussel mot rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord Universitet. Organisasjonssjefen bekrefter trusselen til Trønder-Avisa, men vil ikke gå nærmere inn på innholdet. Rektor har møtt kritikk etter forslaget om å legge ned avdelinger i Nesna og i Steinkjer.

Avviser krav om dekning av sakskostnader

Publisert: 27.08.2019 kl 15:38

Fylkesmannen i Trøndelag avviser Trønderenergi sitt krav om dekning av sakskostnader etter at Frøya kommune tidligere i år innførte byggestopp for vindmølleutbygging. Kravet er fremmet for sent, heter det i ei pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Elever i grunnskolen får stadig bedre karakterer

Publisert: 27.08.2019 kl 15:02

Gjennomsnittskarakterene til elever i grunnskolen har økt nasjonalt og i alle fylker de siste årene. Det kommer frem i siste karakterstatistikk fra Utdanningsdirektoratet.
– Pilene peker oppover i norsk skole. Elevene er mer til stede på skolen, de lærer mer, og flere elever fullfører og består og mobbingen går ned. Jeg er også veldig glad for at karakterene har gått opp. Dette viser at det gjøres mye godt arbeid i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

For lite innovasjon i distriktskommunene

Publisert: 27.08.2019 kl 15:01

Distriktskommunene deltar sjeldnere i statlige ordninger for innovasjon sammenlignet med mer sentrale kommuner. Tre av fire kommunale virksomheter har i følge KSsitt innovasjonsbarometer gjennomført og tatt i bruk innovasjoner, men det er mest innovasjon i mellomstore kommuner, og i kommuner med såkalt middels sentralitetsgrad. – Det er viktig å finne ut om dette bildet stemmer og hvilke tiltak vi trenger for å fremme innovasjon i distriktskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ei pressemelding.

Frykter for politiets beredskap

Publisert: 27.08.2019 kl 15:00

Hovedverneombud Tor Olav Bentzen frykter ressursrmangelen i politiet truer beredskapen i Trøndelag. Han mener politiet må få flere ansatte i tida framover. – Det kan bli en kritisk mangel på politifolk som går i full turnus, og det kan sette beredskapen i Trøndelag flere tiår tilbake i tid, sier Bentzen til Trønder-Avisa.

Nekter straffskyld for voldtekt

Publisert: 27.08.2019 kl 14:59

Fire menn i alderen 18 til 20 år nekter alle straffskyld etter at de er siktet for voldtekt av en kvinne i 20-årene i Levanger i helga. Mennene ble mandag framstilt for varetektsfengsling, men kjennelsen er ennå ikke kjent, skriver Adresseavisen. Politiadvokat Kjersti Brandsegg Moe frykter de siktede vil kunne ødelegge bevis i saken, dersom de ikke blir satt i fengsel.

Forsknings- og innovasjonsverksted for kommunal sektor

Publisert: 26.08.2019 kl 14:19

Trøndelag fylkeskommune, KS, Fylkesmannen i Trøndelag og Norges forskningsråd arrangerer et verksted for forskning og innovasjon i kommunal sektor i Trøndelag 27. august.

Dagen vil bestå av ulike innlegg, framlegg av caser, idéverksted og dialog.

-Vi håper verkstedet kan bidra til å definere konkret framtidig utviklingsarbeid innen forskning og innovasjon mellom kommunene og forskningsmiljøene, heter det i invitasjonen.

Næringsministeren til Trøndelag

Publisert: 26.08.2019 kl 14:16

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Rørvik, Namsos og Steinkjer på tirsdag 27. august for å møte næringslivet i Trøndelag.

– En god næringslivspolitikk handler jo i bunn om hverdagen for bedrifter og hva som er deres utfordringer. Samtidig må vi anerkjenne at det er stort mangfold i landets små og mellomstore bedrifter. Jeg vil bli bedre kjent med småbedriftslivet i Trøndelag og høre hva som skal til for å gjøre hverdagen deres enklere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fiborgtangen kan bli delt opp

Publisert: 26.08.2019 kl 13:14

Norske Skog vurderer å selge deler av Fiborgtangen til kommunen, melder NRK. Tanken er at kommunen får hånd om fire store tomter lengst øst på området, totalt 335 dekar. Verdien på råtomtene ligger på 100 millioner kroner, skriver nettstedet til Norges Skogeierforbund. I tillegg kommer utgifter til opparbeiding og infrastruktur.

Flåmo inhabil

Publisert: 26.08.2019 kl 13:13

Ordfører Berit Flåmo på Frøya er inhabil i å behandle vindkraftutbygginga på øya, melder NRK. Årsaken er at hennes ektefelle samarbeider med utbyggeren. Varaordfører Pål Terje Bekken tar over sakene. Formannskapet vedtok i dag å ha et møte med utbyggeren.

Trøndere delt i synet på vindkraft

Publisert: 26.08.2019 kl 13:12

Trønderne er delt i synet på vindkraft, viser en ny meningsmåling. I målingen er 42 prosent positive, og like mange negative til utbygging av vindkraft i Trøndelag, skriver Adresseavisen. Senterpartivelgere er mest negative til vindkraft, mens de som stemmer Høyre, Venstre og Ap er mest positive.

Ny strategi for en enklere hverdag i småbedriftene

Publisert: 26.08.2019 kl 09:15

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har det siste året fått innspill fra mer enn 300 små og mellomstore bedrifter om hva som skal til for å gjøre livet deres enklere. Nå legger regjeringen frem en egen strategi for små og mellomstore bedrifter.

– Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv. Over én million mennesker jobber her, og de skaper verdier for 700 milliarder kroner årlig. Derfor må politikken treffe disse bedriftene godt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

SP fram

Publisert: 22.08.2019 kl 22:50

Senterpartiet fosser fram til hele 21.9 prosent på en måling utført av Respons Analyse for NRK. Arbeiderpartiet faller hele 13 %. Tomas Iver Hallem, Senterpartiets toppkandidat som har som mål å bli den neste fylkesordføreren vil beskrive meningsmålingen med ett ord: Fantastisk.

Ingen rypejakt i Roltdalen

Publisert: 22.08.2019 kl 15:30

Det blir ingen fugl-jakt i statsallmenningene i Selbu i høst. Resultatene fra rypetakseringa viser at det er en kraftig nedgang i kyllingproduksjonen i Roltdalen og Nålbogen statsallmenning.
- Ut fra dette og Selbu fjellstyres mål om å forvalte rypebestanden på en bærekraftig måte finner en det ikke forsvarlig å åpne for jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl i Roltdalen og Nålbogen statsallmenning i 2019, heter det i et enstemmig vedtak fra Selbu fjellstyre.

Røros vil ut av regionrådet

Publisert: 22.08.2019 kl 13:41

Formannskapet i Røros er enige om at Røros skal melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen. Politikerne er også samstemte i at Røros kommune skal melde seg inn i Fjellnettverket, og dessuten at det skal jobbes videre med å etablere en arena på tvers av fylkesgrensa. Formålet her er å ivareta interessepolitiske områder og felles utviklingsområder.

Utsetter riving av seterbygninger

Publisert: 19.08.2019 kl 15:57

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har besluttet å utsette rivingen av seterbygningene i Vesllie på Dovrefjell etter massive protester. – Rivingen vil ikke bli gjennomført i høst, sier Elvestuen i en pressemelding.

Oppholdsforbud i anleggssonen

Publisert: 19.08.2019 kl 15:56

Politiet har innført oppholdsforbud både i anleggssonen i Nessadalen og i leirområdet der byggingen av Frøya vindpark foregår. Motstandere av vindkraftbyggingen har i flere uker oppholdt seg i området, og demonstrert mot byggingen, skriver NRK.

Tiltalt for overgrep

Publisert: 19.08.2019 kl 15:55

En 51 år gammel mann fra Trondheim er tiltalt for overgrep mot et barn under 14 år, skriver NRK. Han er også tiltalt for besittelse av minst 1,8 millioner bilder - samt over 7.000 filmer - som viser overgrep mot barn. Saken starta i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

Nytt krav skal gjøre undervisningen til studenter bedre

Publisert: 19.08.2019 kl 14:31

Totalt har nesten 100 000 søkere fått tilbud om en studieplass denne høsten. Men én av tre studenter fullfører ikke studiene i løpet av åtte år, viser tall fra SSB. Nytt krav fra Kunnskapsdepartementet skal nå gjøre undervisningen til studenter bedre.
Rekordmange har nå fått tilbud om studieplass og et nytt krav til underviserne skal sikre et enda bedre utdanningstilbud for studentene. Fra og med i høst må man kunne dokumentere utdanningsfaglig kompetanse for å få en undervisnings- og forskerstilling ved universitetene og høyskolene.
– Utdanningsfaglig kompetanse er en viktig forutsetning for å bedre kvaliteten på undervisningen. Jeg mener at studentene fortjener å ha undervisere med grunnleggende ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle undervisningen og veiledningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i ei pressemelding.

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Publisert: 16.08.2019 kl 12:28

Antallet personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trøndelag har gått ned med nesten tusen personer det siste året. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 prosent.
Til sammen mottok 9 778 personer AAP ved utgangen av juni i år. Dette utgjør 3,3 prosent av befolkningen. I landet samlet sett mottar 3,5 prosent av befolkningen AAP.

AtB mottar klager fra skoleelever

Publisert: 16.08.2019 kl 12:27

AtB har fått inn rundt 10 klager fra elever i Trøndelag som enten ikke har fått tildelt skyss til skolen eller klager på selve transportløsningen. – Det kommer alltid noen henvendelser rundt skolestart, men vi tar tak i klagene så fort som mulig, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grete Opsal til NRK.

Færre rovviltskader

Publisert: 16.08.2019 kl 12:27

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet. Det viser en gjennomgang av kadaverdokumentasjon og tap til rovvilt registrert i Miljødirektoratets Rovbase for perioden 1. januar til og med 1. august. Det er NRK som melder dette.

Prisforskjell for hytteeiere

Publisert: 16.08.2019 kl 12:26

Adresseavisen har sett på de faste kommunale avgiftene i de ti største hyttekommunene i Trøndelag, som viser omfattende prisforskjeller. Tydal kommer dårligst ut. Kommunen ligger jevn over høyt på alle avgifter, men det er spesielt på vann og avløp at kostnadene eskalerer. Tydal har over tre ganger så høyt avgiftsnivå som Selbu på vann og avløp.

Bålforbud opphevet

Publisert: 14.08.2019 kl 15:06

Etter store mengder regn den siste tiden, opphever nå brannsjefen i Meråker, Håvard Nicolausson, totalforbudet mot bruk av åpen ild i ettermiddag klokken 15.00, skriver Stjørdalsnytt. – De siste dagers nedbør har redusert skogbrannfaren, sier Nicolausson, men minner likevel om at det er generelt forbud fram til 15. september, men at det er lov å gjøre opp ild der det ikke er åpenbart at det kan oppstå brann. .

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...