Notiser

Styrker samhandling med nye fylkeskommuner

Publisert: 13.12.2018 kl 00:28

– Regjeringen følger opp arbeidet med regionreformen og vil styrke samhandlingen innad i staten og mellom fylkeskommunen og staten. Derfor har vi bedt Difi gå gjennom inndelingen av regional stat og gi oss noen råd, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag fikk statsråden rapporten fra Difi som tar for seg den regionale inndelingen av statlig virksomhet. Fra 1.1. 2019 har vi 10 fylkesmannsembeter i Norge, og fra 1.1.2020 har vi 11 fylkeskommuner. Det gir behov for å sikre godt samarbeid både innad i staten og mellom staten og fylkeskommunene.

– Jeg har sett fram til å motta rapporten om regional inndeling og få anbefalingene til Difi om hvordan vi framover kan sikre folk best mulige tjenester. I dag har regionale statsetater ulik inndeling, men det er først nå vi får et helhetlig faktagrunnlag som kan fortelle oss noe om hvilke utfordringer vi står overfor, sier Mæland.

Reitan starter

Publisert: 12.12.2018 kl 23:50

Erlend Dahl Reitan starter, det sier RBK-trener Coolen til Adressa foran kveldens kamp mot Leiptzig i Europacup-ligaen.
– Vi stiller fortsatt et sterkt lag, og vi skal gjøre det vi kan, sier Coolen. Også kaptein Jensen lover at det ikke er et lag i feriemodus som stiller i morgen.
– Vi vil gjøre det så bra som mulig slik at vi kan se oss i speilet etterpå å si at vi gjorde det beste vi kunne gjøre. Det er det viktigste. Men vi må også glede oss over at vi faktisk spiller mot de beste lagene, for det er jo det vi vil, sier kapteinen til Adressa.

Kolstad slo Bodø

Publisert: 12.12.2018 kl 23:49

Eliteserie herre:
Kolstad ligger på andreplass i eliteserien etter at de slo Bodø 29–22 i Kolstad Arena i eliteseriekampen i håndball tirsdag kveld.
Rasmus Hedegaard Carlsen ble kampens toppscorer med sju mål.

Powell tilbake til Levanger

Publisert: 12.12.2018 kl 23:47

Magnus Powell er tilbake som trener for Levanger FK, ett år etter at han ga seg, i følge avisa nettavisa Innherred. Powell har i mellomtiden vært trener for Sandefjord, men fikk sparken etter få måneder.
– Jeg begynner i jobben i morgen, sier Powell til avisa.

Mer til Jødisk museum

Publisert: 12.12.2018 kl 23:46

Jødisk kulturmuseum i Trondheim får dobla støtten fra Trøndelag fylkeskommune for å øke sikkerheten i og rundt museet.

Et flertall i Trøndelag fylkesting gir 200.000 kroner i støtte til museet i 2019.

Thomas Ulven ny Steinkjer-trener

Publisert: 12.12.2018 kl 23:45

– Å vinne fotballkamper blir naturlig nok førsteprioritet. Vi skal bli vanskelige å spille mot, og motstanderne vil ikke få noe gratis. Skal vi komme dit må vi trene godt og målrettet, sier Thomas Ulven, ny Steinkjer-trener til Trønder-Avisa. Han vil styrke det fysiske nivået på bestelagets spillere og bli bedre i forsvar.

- Antall baklengsmål de siste årene har vært for høyt. Offensivt blir det å bygge videre på mye av det positive som har blitt vist tidligere, sier Ulven til Trønder-Avisa..

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2017

Publisert: 11.12.2018 kl 15:06

Endelige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,6 prosent, eller i underkant av 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

Utslipp fra veitrafikk går ned hovedsakelig på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff, men også med bakgrunn i at flere velger å kjøpe el- og hybridbiler. (Se pressemelidingen fra SSB her.)

I tillegg til økt innblanding av biodrivstoff har den grønne omleggingen av engangsavgiften siden 2013 og de blågrønne partienes elbilpolitikk bidratt til å redusere utslipp fra veitrafikk. I 2017 var rundt 20% av nybilsalget elbiler og rundt 18% ladbare hybridbiler.

Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske utslippsregnskapet. Det er kjent at enkelte typer biodrivstoff er problematiske med tanke på risiko for indirekte arealbruksendringer. Mye av biodrivstoffet som ble omsatt i 2017 var forbundet med slik risiko, men bruken av avansert biodrivstoff fra avfall og rester, med god klimaeffekt, økte også kraftig i fjor. Regjeringen jobber med virkemidler for å fortsette den positive trenden med økt bruk av avansert biodrivstoff, samtidig som man ønsker å redusere bruken av biodrivstoff produsert fra palmeolje.
(Klima- og miljødepartementet)

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar får nær 800 millionar kroner frå Norsk Tipping

Publisert: 11.12.2018 kl 15:05

Frå 2018 innførte Kulturdepartementet nytt regelverk for fordeling av overskotet i Norsk Tipping til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. I år blir organisasjonar som før 2014 ikkje kunne ta imot støtte frå ordninga tildelt 173,7 millionar kroner.

- Dei samfunnsnyttige og humanitære organisasjonane gjer ein svært viktig jobb i samfunnet vårt. Det er flott at mange nye organisasjonar no får ta del i overskotet hos Norsk Tipping, seier kulturminister Trine Skei Grande. Etter dei nye reglane vil mellom anna Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon til saman motta nær 80 millionar kroner før jul.

I alt 794 millionar kroner av overskotet i Norsk Tipping 2017 går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar i 2018. Organisasjonane som tidlegare hadde automatinntekter er ut 2018 sikra det same beløpet som dei har mottatt tidlegare. Utover dette kan andre organisasjonar søkje på like vilkår.

(Kulturdepartementet)

Ny avfallsbeholder

Publisert: 11.12.2018 kl 10:26

Innherred Renovasjon introduserer neste år en ny avfallsbeholder til alle husholdninger. Denne er for glass- og metallemballasje, dvs syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Renovasjonsselskapet har i to år hatt et prøveprosjekt med denne dunken hos 500 husstander i Stjørdal, med gode tilbakemeldinger. - Innbyggerne setter pris på tilbudet, og det har også økt innsamlingsgraden av denne avfallstypen, skriver Innherred Renovasjon.

Sjåfør av politibil fikk førerkortet beslaglagt

Publisert: 11.12.2018 kl 10:25

Spesialenheten for politisaker har beslaglagt førerkortet til sjåføren av politibilen som kolliderte under utrykning i forrige uke. Fire personer ble sendt til St. Olavs hospital etter politibilen kolliderte med to sivile personbiler i Trondheim. Spesialenheten for politisaker opplyser til adressa.no at saken er under etterforskning, og at de mener det kan foreligge brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som omhandler aktsomhet i trafikken.

Sterk vekst i tekstilindustrien

Publisert: 11.12.2018 kl 10:25

Over en treårsperiode har norsk tekobransje økt lønnsomheten med hele 85 prosent. De siste 12 månedene omsatte bransjen for nesten 10 milliarder kroner.
I 2017 leverte norske tekstil,- konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsprodusenter et samlet driftsresultat på i underkant av 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på 85 prosent siden 2014.

– Oppgangen fortsetter også i år. Hvis vi ser på de siste 12 månedene til og med oktober i år har bransjen levert en omsetningsvekst på i overkant av én milliard kroner, og flere produsenter gjør det sterkt både her og i markeder utenfor Norge, sier Kari Rømcke, leder for Teko, tekstilnæringens bransjeforening i Norsk Industri.

(Pressenytt)

Ny rapport om videregående opplæring: Lite valgfrihet og for likt ungdomsskolen

Publisert: 10.12.2018 kl 15:43

Lied-utvalget har undersøkt hvor godt dagens videregående opplæring forbereder elevene til videre studier og jobb. Flere elever mener at videregående skole er for likt ungdomsskolen og gir for lite rom for fordypning fra starten.

– Denne rapporten viser at reformarbeidet må fortsette. Den gir oss et godt grunnlag til å fortsette arbeidet med å heve kvaliteten i videregående skole. Målet er at elevene skal bli enda bedre rustet for studier og jobb, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Frivillige organisasjonar mottar 1,4 milliardar kroner fra momskompensasjonsordninga i desember

Publisert: 10.12.2018 kl 15:42

I disse dagar mottar drøyt 24.000 organisasjoner mer enn 1,4 milliarder kroner fra momskompensasjonsordninga. Nærmere 600 flere organisasjoner får del i ordninga i år enn i fjor. Det store antall mottakere viser at ordninga når hele bredda av frivillige organisasjoner.

- Momskompensasjonsordninga er viktig for de frivillige organisasjonene slik at de kan ha fokus på den frivillige aktiviteten. I praksis fungerer ordninga som ei grunnstøtte for organisasjonene, ettersom de kan bruke midlene fritt og ikke må rapportere bruken. Vi har derfor foreslått en vesentlig økning i ordninga i budsjettet for 2019, sier kulturminister Trine Skei Grande.

5000 på Stiklestad

Publisert: 10.12.2018 kl 13:03

Over 5000 personer besøkte Stiklestad lørdag og søndag for å julestemningen på det tradisjonelle arrangementet Jul igjen.

Dette er en økning på 500 personer fra fjorårets besøkstall på 4500.

– Det er artig å se at så mange ønsker å legge den travle førjulsstria til Stiklestad. Vi er jo et museum, og dette er en viktig formidling av historien. Med så bra besøk får vi vist fram både husene våre og tradisjonene til mange, og det er veldig gledelig. Det er viktig for oss å være noe mer enn et vanlig julemarked, for det finnes så mange andre steder, sier Jo Kristian Kvernland, kommunikasjonssjef ved Stiklestad nasjonale kultursenter.

Fra nyttår blir det prikker for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring

Publisert: 08.12.2018 kl 00:07

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko. Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring blir likevel i svært liten grad respektert. Som et tiltak for å øke etterlevelsen, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring.
- Den nye ordninga vil gjelde fra 1. januar 2019. Brudd på mobilbruksforbudet vil medføre to prikker i førerkortet, alternativt fire prikker i prøveperioden, heter det i ei pressemelding fra Samferdselsdepartementet.
I dag gir brudd på forbudet 1700 kroner i bot.

Oppdal og Rennebu: Grensejustering utsatt

Publisert: 07.12.2018 kl 23:30

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ha mer informasjon om innbyggernes syn på grensejustering mellom Rennebu og Oppdal. Departementet sender derfor saken om grensejustering tilbake til Fylkesmannen i Trøndelag.
– Jeg forstår at folk ønsker raske avklaringer i slike saker, men det er utfordrende når det sås tvil om innbyggernes synspunkt ble samlet inn på en god måte. Jeg mener derfor at vi må få bedre informasjon om hvilke synspunkt innbyggerne i området har til dette spørsmålet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Endrer ikke grensa mellom kommunene Nærøy, Leka og Bindal

Publisert: 07.12.2018 kl 22:33

Øya Austra er i dag delt mellom kommunene Nærøy, Leka og Bindal, og flere har tatt inititativ til å justere grensa. Innbyggerne har hatt svært ulike ønsker, og etter en helhetsvurdering har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet å ikke endre grensa.

Øya Austra er i dag delt mellom tre kommuner og to fylker. Spørsmålet om kommunetilhørighet for Austra ble diskutert tidlig i kommunereformen. I desember 2017 gjorde Stortinget om vedtaket om sammenslåing av Leka, Bindal, Nærøy og Vikna. I etterkant mottok departementet flere initiaitiv om grensejustering fra innbyggere i Leka og Bindal. Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte derfor en ny innbyggerundersøkelse blant innbyggerne på Austra.

− Dette har vært en vanskelig og kompleks sak å avgjøre. Jeg har forståelse for innbyggernes ulike ønsker. Etter en helhetsvurdering har vi derfor vedtatt ikke å endre grensa, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

600 millioner til regnskogen

Publisert: 04.12.2018 kl 14:25

Norge utbetaler 600 millioner kroner til Brasil for reduserte utslipp fra avskoging i Amazonas i 2017.

– Etter to år med økende avskoging var Brasils innsats i 2017 oppmuntrende: Avskogingen i fjor falt 12 prosent fra skogåret 2016, og lå 64 prosent under det tiårige gjennomsnittet før Brasil satt i gang store skogreformer i 2004, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

(Klima- og miljødepartementet)

Størenrennet avlyst

Publisert: 04.12.2018 kl 06:44

Støren Ski må avlyse det populære skirennet Størenrennet i Frøsetmarka for tredje gang på fire år. Rennet skulle etter planen ha gått lørdag 8. desember.- Snømangel er årsaken, sier rennleder Bjørn Roger Tangstad til Trønderbladet. Han sier det ikke er aktuelt å finne en ny dato for rennet.
– Vi ønsker ikke å smette inn nok et renn og ødelegge for andre, sier han og legger til at det er opp til skistyret å avgjøre framtida til Størenrennet.
https://www.tronderbladet.no/sport/2018/12/03/Avlyser-St%C3%B8renrennet-p%C3%A5-grunn-av-sn%C3%B8mangel-17995272.ece

Malin toppscorer

Publisert: 04.12.2018 kl 06:42

Malin Aune fra Ranheim ble toppscorer da Norge slo Tsjekkia 31-17 i håndball-EM i går kveld. Både Malin og Heidi Løke scoret 6 mål. Malin har spilt både for Ranheim og Selbu, og spiller nå på Vipers Kristiansand, forøvrig sammen med flere trøndere.
Malin og Norge møter Romania i morra. Romania står med full pott etter to kamper.

Kolstad sikrer seg talent

Publisert: 04.12.2018 kl 06:41

Kolstad har sikret seg det 18-årige håndballtalentet Simen Lyse fra Charlottenlund, skriver Adressa. – Simen er et av de største talentene vi har sett i Trøndelag siden Sander Sagosen. Det steget han har tatt fra i vår er enormt. Ja, egentlig bare over sommeren var det omtrent to forskjellige spillere, sier Kolstad-trener Stian Gomo.
Kolstad troner på topp i Håndball-Norge. Med sin nyeste signering har klubben allerede tenkt neste steg og neste sesong, skriver avisa.
https://www.adressa.no/100Sport/ballsport/Kolstad-sikret-seg-et-av-de-storste-talentene-siden-Sagosen-265534b.html

Gullballen til Ada

Publisert: 04.12.2018 kl 06:40

Ada Hegerberg ble i går kveld tidenes første kvinnelige vinner av Gullballen. Det skjedde i Paris i går kveld. Hegerberg er fra Sunndalsøra og spiller på franske Lyon som vant Champions League for tredje år på rad i mai. Sist sesong scoret hun 31 mål på 20 kamper i ligaen, og hun scoret 15 mål i Champions League. Luka Modric fre Real Madrid ble årets mannlige spiller, skriver VG .

Dårlig utbedring gir nye bygningsskader

Publisert: 03.12.2018 kl 11:14

Bygningsskader som skal dekkes av forsikringsselskapene blir ofte ikke godt nok utbedret, ifølge takstbransjen. Dermed øker risikoen for ny skade på et senere tidspunkt.

I en fersk undersøkelse blant skadetakstmenn i bransjeorganisasjonen Norsk takst oppgir fire av ti at de jevnlig eller ofte ser eksempler på skader som har åpenbar sammenheng med at tidligere skade ikke ble fagmessig utbedret.

– Dette er en tydelig og alvorlig påminnelse om hvor viktig det er at slike skader blir vurdert av fagfolk før tiltak iverksettes, og at godt spesialistskjønn ligger til grunn for reparasjonsarbeidet, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Norge støtter nytt havfond

Publisert: 28.11.2018 kl 13:55

I samarbeid med Verdensbanken og flere andre giverland, skal Norge være med å bekjempe marin forsøpling gjennom det nye havfondet Problue.

- Marin forsøpling er blant de raskest voksende miljøproblemene verden står overfor. Hvert minutt havner 15 tonn avfall i havene. Dette må vi sette en stopper for. Norge har derfor tatt initiativ til å inkludere forebygging av marin forsøpling og mikroplast som en del av Verdensbankens nye havfond. Dette vil være viktig for å nå bærekraftsmålene og FNs mål om en nullvisjon for utslipp av avfall og mikroplast i havet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

(Utenriksdepartementet)

Kulturpris til Jenshus

Publisert: 28.11.2018 kl 13:40

Ida Jenshus er tildelt Steinkjer kommunes kulturpris for 2018. Det skriver NRK.
Juryen trekker frem at Jenshus er en av Norges mest anerkjente musikkartister og en god ambassadør for hjembyen. Jenshus fikk Spellemannsprisen for alle sine tre første album.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...