Notiser

Ber om tips etter brann i Rennebu

Publisert: 27.09.2018 kl 15:50

Politiet ber om tips etter brannen i et feriehus like ved E6 i Rennebu lørdag kveld.

– Vi jobber etter alle teorier, alt fra om det er påsatt til at det er selvantent. Vi etterforsker så bredt som mulig, og ønsker ikke å utelukke noe på dette tidspunktet, sier politibetjent ved Oppdal lensmannskontor, Geir Stenkløv, til Opdalingen.

Politiet ber derfor om tips hvis noen har sett noen i området i tidsrommet mellom kl. 18 og 21 på lørdag.

TrønderEnergi vokser ytterligere

Publisert: 26.09.2018 kl 22:02

NorgesNett overdrar aksjene i Gauldal Nett til TrønderEnergi Nett. Gauldal Nett omfatter nettvirksomheten i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner.

De siste årene har TrønderEnergi utvidet nettområdet flere ganger, og nå kommer strømnettene i Midtre-Gauldal og Holtålen kommuner også inn under TrønderEnergis ansvarsområde.

Det er i overkant av 5 500 nettkunder i Midtre Gauldal og Holtålen som nå får TrønderEnergi Nett som leverandør.

– Strømnettene i Midtre Gauldal og Holtålen er godt driftet, og kundene i regionen har i likhet med TrønderEnergis eksisterende kunder allerede en av landets laveste nettleier. Det betyr at det ikke blir nevneverdige endringer i nettleia i Midtre Gauldal og Holtålen som følge av denne overføringen, sier nettdirektør i TrønderEnergi, Bjørn Rune Stubbe, i ei pressemelding.

SpareBank 1 SMN endrer renta på boliglån

Publisert: 25.09.2018 kl 10:00

SpareBank 1 SMN øker renta på boliglån med 0,25 prosentpoeng for nye kunder fra 26. september og tilsvarende renteendring på øvrige lån fra 9. november.

Det er flere faktorer som påvirker bankens beslutning om å øke renta. Torsdag 21. september satte Norges Bank opp styringsrenta - for første gang siden mai 2011.

- Renteøkningen i Norges Bank var ventet, og pengemarkedsrentene har gradvis økt etter hvert som tvilen om renteøkningen forsvant fram mot denne beslutningen, sier konserndirektør Svein Tore Samdal i SpareBank 1 SMN.

Renteendringen skjer med bakgrunn i den gradvis økte pengemarkedsrenta. Ny laveste boliglånsrente blir 2,40 prosent på førstehjemslån til LO medlemmer under 34 år.

- Vi tror denne endringen er forventet fra kundene og at de fleste raskt vil kunne innstille økonomien på noe økte kostnader. Samtidig er banken tilgjengelig for alle kunder som måtte ønske rådgiving i hvordan de skal møte de forventede renteøkningene fremover, sier Svein Tore Samdal.

Arvid Magnar Græsli årets ildsjel i Tydal

Publisert: 24.09.2018 kl 23:15

Idrettsrådet i Tydal har valgt Arvid Magnar Græsli som årets ildsjel for 2018.

Her er begrunnelsen:
Arvid Magnar Græsli har lagt ned en imponerende innsats for idretten i Tydal gjennom veldig mange år. Først som aktiv deltaker i langrenn, men etter hvert kombinert med administrativt arbeid. Han har til sammen 42 år i styret i Græsli IL hvorav hele 27 år som leder. Han har vært medlem av idrettsrådet i Tydal helt fra det ble opprettet, de fleste årene som leder. I tillegg til administrative oppgaver er Arvid Magnar en stor støttespiller når det gjelder arrangement og dugnadsvirksomhet i regi av Græsli IL og Tydal IL. Dette er arrangement knyttet til så vel langrenn som orientering og trim. Vi vil spesiell fremheve hans engasjement for grenda Gressli og hans evner og innsats for å skaffe inntekter til Græsli IL og ønske om å opprettholde liv og røre i grenda. Han er dessuten veldig opptatt av å bevare verdier og historie knyttet til natur og miljø, han har for eksempel vært en pådriver for merking av turstier og skilting av turmål. Arvid Magnar har vært og er fortsatt en ildjel i ordets rette forstand!

Vil øke antall donorer

Publisert: 24.09.2018 kl 16:03

Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.

I Norge er det til enhver tid rundt 450 personer som venter på et nytt organ. Oppdaterte tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført 67 donasjoner i Norge, 20 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Dette tallet er høyt når vi vet at én donor kan gi nytt og bedre liv for opptil åtte personer. I gjennomsnitt benyttes tre-fire organer fra hver donor.

- Undersøkelser viser at åtte av ti personer i Norge er positive til organdonasjon. Til tross for dette, er det altfor mange som venter på nye organer, sier Høie.

21 millioner til tømmerkai i Orkanger

Publisert: 24.09.2018 kl 15:43

Åtte tømmerkaier, blant dem Orkanger, har fått til sammen 64 mill. kroner i tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Kaiene er en sentral del av infrastrukturen for skognæringa langs kysten.
-Gode tømmerkaier med strategisk plassering er avgjørende for å få transportert tømmer fra skogen og ut til foredlingsindustrien, i mange tilfeller er kaiene også det eneste alternativet i disse områdene, sier seniorrådgiver Torleif Terum i Landbruksdirektoratet. Det er snakk om store investeringer i hver kai, men over noen år vil dette spares inn gjennom reduserte transportkostnader. Kaia i Orkanger fikk desidert mest denne gang: Hele 21 millioner kroner går til Trøndelag.

660 millioner kroner til FNs menneskerettighetsarbeid

Publisert: 24.09.2018 kl 15:15

Norge inngår en fireårig avtale med FNs høykommissær for menneskerettigheter på til sammen 660 millioner. Støtten skal gå til å styrke FNs arbeid for å forsvare og fremme menneskerettighetene både i enkeltland og internasjonalt.

- Menneskerettighetene er under press i verden i dag. FNs høykommissær for menneskerettigheter er ledende i det internasjonale samfunnets arbeid for menneskerettigheter og har behov for sterk og tydelig støtte i sitt arbeid. At vi nå inngår en fireårig avtale gir forutsigbarhet for FN i deres arbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

(Utenriksdepartementet)

Nord universitet opp til vurdering

Publisert: 24.09.2018 kl 12:04

Nord universitet får kritikk fra Kunnskapsdepartementet. Årsaken er en for lav produksjon av forskningsartikler. Neste år må universitetsstatusen opp til vurdering, og i verste fall kan den falle bort. Prorektor Reid Hole sier til NRK at problemet bunner i sammenslåinga med høgskolene i Nesna og i Nord-Trøndelag for to år siden, hvor fokus på forskning var mindre.

Papirkvittering ikke lenger et krav

Publisert: 23.09.2018 kl 17:18

Finansdepartementet fastsatte fredag endringer i bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer.

Endringene innebærer at det ikke vil bli krav om utskrift av salgskvittering (papirkvittering), dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering.

- Forenklinger for næringslivet og miljøhensyn er viktig for regjeringen. Endringene vil både ivareta kostnadshensyn for de næringsdrivende og redusere unødig papirbruk, sier statssekretær Geir Olsen.

Unntaket fra kravet om kvittering vil ikke gjelde dersom det betales med kontanter.

De nye reglene vil gjelde fra 1. januar 2019. Skattedirektoratet fastsetter korresponderende endringer i kassasystemforskrifta.

(Finansdepartementet)

Økt norsk innsats på migrasjonsområdet

Publisert: 23.09.2018 kl 17:16

- Det er tragisk at flere tusen mennesker har mistet livet på reisen gjennom Sahara og over Middelhavet. Derfor bidrar Norge med ytterligere 60 millioner kroner til EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika (EUTF), sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

(Utenriksdepartementet)

Brann i enebolig nær E6 på Berkåk

Publisert: 22.09.2018 kl 21:46

Like etter klokken 21 lørdag kveld melder politiet om en boligbrann på Berkåk i Rennebu kommune.

Vegtrafikksentralen meldte kl. 21.26 at E6 var stengt på grunn av brannen, rundt tre kilometer sør for Berkåk sentrum fordi huset ligger nært veien. En halvtime senere melder de at trafikken dirigeres forbi.

Vaktleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Frank Hansen, forteller at de har fått tips fra folk som kjører forbi på E6.

- Boligen er sannsynligvis ubebodd. Den ligger rett sør for Berkåk. Brannen skal være under utvikling og det kommer flammer fra vinduene i andre etasje, sier vaktleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Frank Hansen, til adressa.no.

VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

Publisert: 22.09.2018 kl 14:52

Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet også i videregående skole. – Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

(Kunnskapsdepartementet)

Mål om mer laks i Orkla

Publisert: 22.09.2018 kl 10:42

TrønderEnergi gjennomførte denne uken miljøtiltak med målsetning om mer laks i Orkla.

Prosjektet handler om habitatsrestaurering for å øke tilgangen på egnede gyteområder for laks i området opp- og nedstrøms Brattset kraftverk.

- Målet med tiltaket er å bedre gyte- og oppvekstforhold på en viktig strekning for laksen og dermed gi mer laks i Orkla, sier miljøansvarlig hos TrønderEnergi, Nils Henrik Johnsen, i ei pressemelding.

Det er TrønderEnergi som finansierer prosjektet, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er engasjert for gjennomføring og prosjektledelse.

- Det er egentlig greie forhold for ungfisk i elva, men det mangler gyteplasser, derfor legger vi ut gytesubstrat i elva for å øke mengden laks, sier Øyvind Solem, prosjektleder fra Norsk institutt for naturforskning, i pressemeldingen.

Det ble fraktet cirka 160 tonn grus og stein ut i elva med helikopter og det ble tilsammen 130 turer i løpet av dagen.

Munkholmen fredet

Publisert: 22.09.2018 kl 10:07

Fredag fredet riksantikvaren seks eiendommer hvor to av dem ligger i Trondheim. Den ene er det gamle sykehusområdet i Kongens gate, mens den andre eiendommen riksantikvaren fredet i Trøndelag er Munkholmen. Det skriver NRK.

Stokkøya i Åfjord fikk Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018

Publisert: 20.09.2018 kl 15:50

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018 ble torsdag tildelt Torhild Langklopp og Roar Svenning for deres initiativ og arbeid med å skjøtte kystlyngheilandskapet på eienedommen sin, Troningen gard, på Stokkøya i Åfjord kommune.

Heiene er tilbakeført ved rydding av skog, lyngsviing og beiting av sau. Den store innsatsen for kystlyngheiene på Stokkøya, er blant anna kommet i stand gjennom dugnader der WWF, Norsk Botanisk Forening, Norges Naturvernforbund og andre interesserte aktører har stilt opp.

– Her på Stokkøya finn vi et godt døme på korleis ein kan kombinere gardsdrift og anna næringsverksemd basert på oppleving av natur og landskap, altså verdiskaping basert på alle gardens ressursar. Dette er ei verksemd vi ønskjer å sjå meir av fordi vi meiner at det er eit potensiale for å auke verdiskapinga basert på natur og utmarksressursane, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal under tildelinga i dag.

Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i 2020

Publisert: 20.09.2018 kl 15:48

– Formålet med den nye stortingsmeldingen er å beskrive utviklingen de siste 20 årene og foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvar for meldingsarbeidet i samarbeid med andre berørte departementer, tar sikte på å være ferdig i 2020.

Fem nasjonale minoriteter

Arbeidet med stortingsmeldingen ble varslet i Jeløya-plattformen og vil omhandle politikk og tiltak overfor Norges fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Skrinlegger flyplass-utvidelsen

Publisert: 19.09.2018 kl 20:28

Stjørdal kommune hadde gitt Avinor tillatelse til å fylle ut deler av det gamle elveleiet for å utvide flyplassen mot Langøra. Nå snur Avinor og skrinlegger utbyggingsplanene i denne omgang. - Alternativet som stjørdalspolitikerne gikk inn for vil bety en investering som Avinor ikke ser som verken framtidsrettet eller realistisk med tanke på å drive en kostnadseffektiv og attraktiv lufthavn. Slik situasjonen er nå, framstår det som ikke gjennomførbart, sier lufthavndirektør Marit Helene Stigen til Bladet.
https://www.bladet.no/nyheter/2018/09/19/Skrinlegger-utbygging-av-flyplassen-p%C3%A5-V%C3%A6rnes-17543924.ece

Nordisk ministermøte om tørkerammet jord- og skogbruk

Publisert: 19.09.2018 kl 15:19

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud møter i dag sine nordiske kolleger i Stockholm. Tørkesommeren er over, men nå er det mangelen på grovfôr og reduserte avlinger som preger landbruket i Norden. I dag holder de nordiske landbruksministrene et ekstra møte for å diskutere situasjonen, og strategier for framtiden.

Den svenske landsbygdministeren Sven-Erik Bucht har invitert kollegaene fra de andre nordiske landene til et ekstra nordisk ministerråd i Stockholm onsdag 19. september.

På dagsordenen står både den akutte situasjonen for landbruket og skogbrannene som i sommer rammet alle de nordiske landene unntatt Island.

Hensikten med møtet er å diskutere mulighetene for å styrke den nordiske beredskapen for ekstremt vær, både på kort og lang sikt.

(Landbruks- og matdepartementet, 180919)

Hund funnet på Glåmos

Publisert: 18.09.2018 kl 21:10

Politiet melder på Twitter at en brun vorsterhund er funnet på Glåmos. Savner noen hunden kan man ringe politiet på 02800.

Matglede for eldre

Publisert: 18.09.2018 kl 19:23

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst.

– God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer vi seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Det skaper trivsel og forebygger sykdom. Små grep som å flytte middagen til senere på dagen eller å lage en hyggelig sosial rammet rundt måltidet, kan ha stor effekt på matgleden. Nå håper jeg kommunene lar seg inspirere av de mange gode eksemplene, sier eldre- folkehelseminister Åse Michaelsen.

Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser

Publisert: 18.09.2018 kl 19:20

Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.

Urimelig høye priser på nye legemidler er en av de største utfordringene på legemiddelområdet i dag, både i Norge og internasjonalt. Helseminister Bent Høie har lenge sett med uro på prisutviklingen og har derfor tatt initiativ til et nordisk samarbeid om felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler.

Tirsdag kunne Bent Høie og hans danske kollega Ellen Trane Nørby signere den nye intensjonsavtalen i København.

For sein og for dårlig hjelp

Publisert: 18.09.2018 kl 19:18

Det er bred enighet om at mange barn med behov for tilrettelagt pedagogisk tilbud og undervisning ikke får god nok hjelp. Det viser høringsuttalelsene til rapporten fra ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl. – Høringen viser at det er bred enighet om Nordahl-rapportens konklusjon om at dagens tilbud til de som trenger ekstra hjelp er for dårlig. Vi må gjennomføre endringer for å sikre at alle barn får den hjelpen de trenger. Det arbeidet er vi i gang med, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
(Kunnskapsdepartementet)

Kristin Skogen Lund slutter

Publisert: 18.09.2018 kl 11:22

Kristin Skogen Lund går av som toppsjef i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)og blir ny toppsjef i mediekonsernet Schibsted.
– Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år, men jeg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – et spennende selskap som jeg kjenner godt etter mange år i ulike stillinger der fra 1998 til 2010, sier Skogen Lund i en pressemelding fra NHO.

Skogen Lund har også tidligere vært konserndirektør i Schibsted, som eier både VG, Aftenposten og flere utenlandske medieselskap.

Interkommunalt næringsfond

Publisert: 17.09.2018 kl 08:59

Selbu og Tydal vil etablere et felles interkommunalt næringsfond spesielt for reiseliv og arrangementsutvikling. Tydal kommune vil ta rollen som vertskommune, og det foreslås et fondsstyre på tre personer, der hver kommune velger en representant hver. I tillegg velger Selbu Sparebank en representant til styret. Reiseliv og arrangement er bransjer som ofte gir ringvirkninger og synergier på tvers av kommunegrensene, og Selbu og Tydal har historisk gode erfaringer med samarbeid på dette feltet, heter det i et saksframlegg for formannskapet i Tydal mandag.

Nominasjoner

Publisert: 14.09.2018 kl 10:00

Fylkesmannen har nominert Verdal videregående skole og Oppdal videregående skole.to skoler til Dronning Sonjas skolepris 2018. Prisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Skolen som vinner prisen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. Det var Hennes Majestet Dronning Sonja som selv tok initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Utdanningsdirektoratet har gitt Fylkesmennene i oppdrag å nominere én eller to kandidater fra sine fylker.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...