Notiser

Arbeid med nytt sykehjem i Selbu fortsetter

Publisert: 25.06.2018 kl 19:41

Arbeidet med å bygge nytt sykehjem i Selbu sentrum fortsetter. Det er planlagt å bygge 40 beboerrom inkludert fellesarealer over to etasjer. Budsjettrammen for prosjektet er satt til 146 millioner kroner.

Plikter å møte pasienter, brukere og pårørende etter svært alvorlige hendelser

Publisert: 22.06.2018 kl 15:35

Fra 1. juli i år får helse- og omsorgstjenesten en plikt til å tilby pasienter, brukere og pårørende et møte etter svært alvorlige hendelser. Dette møtet skal skje så raskt som mulig, og senest ti dager etter hendelsen. Slike møter vil bidra til større åpenhet og ikke minst gi pasienter, brukere og pårørende muligheten til å få svar på de spørsmål de måtte ha.

- Dette kan være til stor hjelp for å bearbeide det som har skjedd, både for pasienter og pårørende. Det gjennomføres i dag slike møter i mange tilfeller. Med denne lovendringen vil alle som har opplevd en svært alvorlig hendelse ha en rett til et slikt møte, sier helseminister Bent Høie.

Les mer : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/plikter-a-mote-pasienter-brukere-og-parorende-etter-svart-alvorlige-hendelser/id2605687/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.06.2018&utm_content=Helse%20og%20omsorg

Ny nasjonalpark i Lofoten

Publisert: 22.06.2018 kl 15:32

Regjeringa har vedtatt å opprette en nasjonalpark i Lofoten. Den nye nasjonalparken ligger helt ytterst i Lofoten og får navnet Lofotodden nasjonalpark. Norge har nå 40 nasjonalparker på fastlandet.
– Lofotodden nasjonalpark er vern av noe av det flotteste kystlandskapet vi har. Nå sikrer vi dette området for framtidige generasjoner. Den nye nasjonalparken har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder. Vi tar vare på det særpregete og unike landskapet med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-nasjonalpark-i-lofoten/id2605166/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.06.2018&utm_content=Klima%20og%20milj%C3%B8

Tre nye utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

Publisert: 22.06.2018 kl 15:29

Tre nye områder i Trøndelag er nå godkjent som utvalgte kulturlandskap. Økt satsing på Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet, heter det i ei melding fra Fylkesmannen i Trøndelag.

De nye områdene er Klevgardan i Oppdal og Frostating i Frosta, mens Austråttlandskapet skal utredes nærmere og står oppført for godkjenning i 2019. Dermed har Trøndelag sju utvalgte kulturlandskap som dekker både fjellbygdene, fjordbygdene med det store jordbrukslandskapet og kystlandskapet.

Satsingen Utvalgte kulturlandskap er et samarbeid og spleiselag mellom landbruks- og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Gjennom satsingen ønsker man å løfte fram områder som har nasjonalt viktige kulturminner, naturtyper og jordbrukslandskap.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-mat/Nyheter-landbruk-og-mat/2018/06/Utvalgte-kulturlandskap--nye-omrader-i-Trondelag/

Isak Veierud Busch ny ordførerkandidat for Røros Ap

Publisert: 21.06.2018 kl 18:56

Nominasjonskomiteen i Røros arbeiderparti foreslår Isak Veierud Busch som ny ordførerkandidat i Røros, og Busch har sagt seg villig til å stille. Det opplyser Røros Arbeiderparti i ei pressemelding. Busch sitter idag i formannskapet for Arbeiderpartiet.

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge

Publisert: 21.06.2018 kl 14:12

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny arealkartlegging i sidebekkene til Gaula viser at det er svært store tap av gyte- og oppvekstområder, og at livsvilkårene i de bekkene som er igjen er dårlige for sjøørreten, skriver Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) .

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4531?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev

Klassekampen kan få størst økning i produksjonstilskuddet i år

Publisert: 21.06.2018 kl 13:58

Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i 2018 enn i fjor, og er dermed den avisen som ser ut til å få størst økning i antall kroner. Det viser prognosen Medietilsynet har utarbeidet etter å ha mottatt årets søknader. Totalt skal 313 millioner kroner i produksjonstilskudd fordeles på rundt 160 aviser i 2018.
Norske lokalradioer får fortsatt ikke produksjonstilskudd som avisene.

Les mer her: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/klassekampen-kan-fa-storst-okning-i-produksjonstilskuddet-i-ar?publisherId=89456&releaseId=17443138

Tre banker ute med Apple Pay i Norge

Publisert: 20.06.2018 kl 11:50

Sbanken, Nordea og forbrukerbanken Santander er første kortleverandør som støtter Apple Pay i Norge.
– Vi vet at det blir stadig viktigere for folk at det er enkelt og trygt å betale. Et flertall av kundene våre bruker Apple-produkter, og Apple Pay er en enkel og sikker måte å betale på. Mange har ventet på at tjenesten skal komme til Norge, og for oss har det vært viktig å innfri kundenes ønske allerede på lanseringsdagen, sier direktør Børge Liavik i Santander til Dinero.no.

Santander har kredittkortene Santander Gebyrfri, Santander Red og Santander Flexi i sin norske portefølje. Sbanken tilbyr et debet- og kredittkort. Nordea har flere debet- og kredittkort tilgjengelig for Apple Pay, og tilbyr også Apple Pay i Sverige, Finland og Danmark.

– Erfaringene derfra er at kundene virkelig liker betalingsløsningen og at de blir positivt overrasket over hvor enkelt det faktisk er, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge i en pressemelding.

Via applikasjonen Wallet skal tjenesten sørge for å gjøre lommeboken overflødig. Du trenger en Apple-enhet som støtter Apple Pay (Apple Watch, iPhone, iPad) og et kort utstedt fra en bank som støtter betalingsløsningen for å bruke tjenesten.

Les mer her: https://dinero.no/disse-tre-bankene-apner-apple-pay-ballet/

Svært alvorlig at USA trekker seg fra FNs menneskerettighetsråd

Publisert: 20.06.2018 kl 11:48

USAs FN-ambassadør Nikki Haley har gitt beskjed om at USA trekker seg fra FNs menneskerettighetsråd.
- Vi forventer at norske myndigheter tar avstand fra USAs siste aktiviteter på menneskerettighetsfeltet, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.
- Vi må ikke ta menneskerettighetene for gitt. Når USA trekker seg ut av det eneste internasjonale forumet der alle land møtes og diskuterer hverandres menneskerettighetsbrudd, slår de bena under det multilaterale arbeidet for menneskerettigheter, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Menneskerettighetsrådet koordinerer og fremmer FNs arbeid for menneskerettigheter. USA er valgt inn som medlem av rådet, og skulle ha sittet ut 2019.

- Menneskerettighetene har blitt til gjennom multilateralt samarbeid. Det er fortsatt et stort behov for at land holder hverandre ansvarlige og jobber samlet mot menneskerettighetsbrudd. Derfor er det svært alvorlig at USA velger å stå på utsiden, sier da Silva.

Stabil gaupebestand i Skandinavia

Publisert: 18.06.2018 kl 20:56

Det er påvist 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia i år. Det er omtrent samme antall som i fjor. – Den norske delen av bestanden er beregnet til 340 gauper, mens den svenske bestanden tilsvarer omtrent 1200 gauper, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ny direktør i Norges geologiske undersøkelse

Publisert: 17.06.2018 kl 20:56

May Britt Myhr blir ny direktør i Norges geologiske undersøkelse, NGU.

Myhr er cand. scient. i kjemi fra NTNU. Myhr har en solid erfaring fra forskningsvirksomhet, blant annet fra SINTEF Petroleumsforskning og Universitetet i Stavanger. Hun kommer nå fra stillingen som forskningssjef for Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Gressbrann på Frosta under kontroll

Publisert: 15.06.2018 kl 12:14

Gress- og lyngbrannen på Frosta skal være så godt som under kontroll.

– Brannvesenet har tålelig kontroll på stedet, men det er litt problematisk å få slukket alt. Brannvesenet har derfor rekvirert et brannhelikopter, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørnar Gaasvik.

Brannen er noen hundre meter nord for Vågen camping, og det skal brenne i ei kraftgate oppe i skogen.

Kjerkgata er gågate for sommeren

Publisert: 15.06.2018 kl 11:16

Kjerkgata er fra og med 15. juni regulert som gågate fra krysset Kjerkgata - Ol-Kannelsaveien/Rauveta til Nilsenhjørnet.

Røros parkering ber beboere med parkeringskort om å finne et egnet sted for parkering i øvre del av Kjerkgata, fra Kjerkgata 44 og oppover, Bergmannsgata, jernbanen eller Tufta.

Lørdag blir også Bergmannsgata stengt for trafikk, fra klokken 08-16. Det er på grunn av bilutstillingen Cadillac Friends Norway. Beboere med parkeringskort kan parkere i Kommunegården.

Bergmannsgata blir også stengt for trafikk torsdag 28. juni fra kl. 11.00 – 14.00. Det er i forbindelse med en bilutstilling av veteranbiler. Beboere med parkeringskort gis tillatelse til parkering i Tufta, Jernbanen og fra Bergmannsgata 32 – 40.

Trøndelag får utvidet TT-ordning

Publisert: 14.06.2018 kl 13:52

Trøndelag får 15,5 millioner kroner for å tilrettelegge transport for funksjonshemmede, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Ordninga med tilrettelagt transport ble etablert i 2016 og skulle sikre brukerne inntil 200 enkeltreiser per år. Nord-Trøndelag var en del av ordninga da,- nå får hele fylket 15,5 millioner kroner fra andre halvår i år. Fra 1. juli 2018 vil rundt 107.000 norske brukere være omfattet av den utvida TT-ordninga.

Vil låne Helmersen

Publisert: 14.06.2018 kl 13:51

Ranheim vil beholde RBKs Andreas Helmersen ut sesongen. Unggutten har scoret ett seriemål for Ranheim, og Ranheim er nå i dialog med Rosenborg om å få beholde ham ut sesongen, skriver Adressa.

Mattilsynet stanser muligheten til å importere gatehunder

Publisert: 14.06.2018 kl 13:50

- Import av gatehunder er en trussel mot dyre- og folkehelsen. For å beskytte dyr og mennesker fra potensielt dødelige sykdommer innfører derfor Mattilsynet en innstramming i regelverket som skal stanse importen av gatehunder til Norge. Endringene berører ikke vanlige feriereiser med kjæledyr.

(Mattilsynet)

Gull til Norge i Bocuse d’Or Europe

Publisert: 14.06.2018 kl 12:41

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale gratulerer Christian André Pettersen med gull under Bocuse d’Or Europa. Pettersen og Team Norway er dermed videre til verdensfinalen i Lyon i januar 2019.

– Noreg har kokkar som utpeiker seg i Europa og er i verdsklasse. For at Noreg skal bli ein internasjonal anerkjend matnasjon er det avgjerande med dyktige og engasjerte kokkar som er opptekne av dei unike og lokale matressursane vi har i Noreg. Eg gratulerer Pettersen og Team Norway og gleder meg til å sjå dei i verdsfinalen i Lyon, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Kritikk av Malvik kommune

Publisert: 13.06.2018 kl 10:02

Malvik kommune får sterk kritikk av fylkesmannen for håndteringen av en pågående mobbesak ved Vikhammer skole. En gutt blir nemlig isolert på et grupperom på grunn av trusler, vold og andre krenkelser, skriver Adresseavisen. Fylkesmannen mener skolen har sviktet i arbeidet med å gi gutten et trygt og godt skolemiljø.

Levanger kvitter seg med lærere

Publisert: 13.06.2018 kl 10:01

Levanger kommune skal kvitte seg med 15 lærerstillinger for å spare penger, selv om det har blitt mange hundre flere elever ved grunnskolene i kommunen. Tillitsvalgt Linda Flovik mener kuttene er dramatiske for skolene i Levanger, skriver Trønder-Avisa.

Anbefaler grensejustering

Publisert: 12.06.2018 kl 15:25

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å ikke endre fylkesgrensen på Austra, men tilrår grensejustering på Gutvik.

I april i år ba (KMD) Fylkesmannen i Trøndelag, sammen med Fylkesmannen i Nordland, om å vurdere behovet for ytterligere utredinger om grensejustering på Austra. Departementet har videre bedt om en endelig tilrådning, slik at en eventuell grensejustering kan gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåing mellom Nærøy og Vikna kommune. Dette skjer 1. januar 2020.
Austra ligger på grensa mellom kommunene Bindal, Leka og Nærøy, og med det også på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Det bor i overkant av 200 innbyggere på Austra.

Et felles europeisk jernbanesystem

Publisert: 12.06.2018 kl 15:05

Det pågår flere prosesser i Europa for å standardisere jernbaneinfrastrukturen og -politikken på tvers av landegrensene.

Signalsystemene i Norge er gamle og må skiftes ut. Det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal gradvis erstatte alle de utdaterte signalsystemene på hele det norske jernbanenettet.

Dette betyr at togene styres etter en mer moderne teknologi som er mindre sårbar for ytre påvirkning. Signalene flyttes inn i førerpanelet, og togets posisjon og hastighet overvåkes kontinuerlig. Antall tekniske komponenter langs sporet blir redusert, og antall feil skal gå ned. ERTMS vil gi en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

(Samferdselsdepartementet)

Kjøpesenter-aktørene går flere hundre millioner i pluss

Publisert: 11.06.2018 kl 15:30

Eiendomsselskapet der mannen med rød topplue er styreleder, leverer alt annet enn røde regnskapstall. Med et driftsresultat fra 2016 på nesten en halv milliard kroner topper Olav Thon eiendomsselskap ASA vår liste over de 100 mest lønnsomme eiendomsselskapene i Norge.
Selskapet står sterkt i Eiendoms-Norge, og posisjonen styrkes av alle datterselskapene som dukker opp høyt på listen, som kjøpesenteraktørene Amfi eiendom AS, Vats AS og Vestkanten AS.
(Teknisk Ukeblad)

Mindre rømt oppdrettslaks i elvene

Publisert: 11.06.2018 kl 15:23

Nye resultat viser at det trolig var mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks i 15 av 197 undersøkte vassdrag i fjor. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet i 2014.
-At tallet på rømt oppdrettsfisk i elvene var lavere i fjor enn tidligere, kan ha sammenheng med at det rømte færre fisk i fjor enn i årene før, sier Vidar Wennevik som er prosjektleder for det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt fisk.
Det er Fiskeridirektoratet som mottar rapporter om rømt fisk. I fjor rapporterte oppdretterne at 15000 laks hadde rømt.
– Dersom antall og omfang av rømming igjen øker slik rapportene som er kommet inn til nå i år viser, kan det gi utslag i høyere andel rømt oppdrettslaks i vassdragene i 2018 og påfølgende år, sier Wennevik.

Træna kommune får KMDs innovasjonspris 2018

Publisert: 08.06.2018 kl 14:10

Træna blir belønnet for samspillet med innbyggerne og god innovasjonskultur. – Dette var velfortjent! Træna utnytter ressursene i lokalsamfunnet og finner gode løsninger sammen med innbyggerne. Jeg tror andre kommuner har mye å lære av Træna, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Tollkontroller ved svenskegrensa

Publisert: 08.06.2018 kl 12:35

Tre personer ble anmeldt og 28 fikk bot da Tollvesenet sjekket biltrafikken fra Sverige i går kveld. På fylkesvei 72 ved Ådalsvollen i Verdal ble det gitt fire bøter for mindre overtredelser. På E14 ved Teveltunet ble tre personer anmeldt, en for å ha hatt med seg 300 liter øl og 30 liter vin. En annen for å ha hatt med ti kilo snus, 100 liter øl og seks liter vin. En tredje ble anmeldt for besittelse av mindre mengder hasj. I tillegg fikk 24 personer bøter for mindre overtredelser. Det skriver Trønder-Avisa.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...