Nea Radio

Siste nytt

Utagerende mann på Røros

Publisert: 23.02.2018 kl 08:25

I natt til meldte politiet i Trøndelag at en utagerende mann skapte problemer i Røros sentrum. Vaktene slet med å håndtere mannen, en politipatrulje ble sendt til stedet og mannen måtte bli med til lensmannskontoret, skriver politiet på Twitter.

Ny datasenterstrategi

Publisert: 22.02.2018 kl 16:47

Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Det kommer fram i regjeringas nye datasenterstrategi.
- Norge skal være et attraktivt land å investere i for databasert næringsliv og datasentre. Dersom vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi nye næringer som skaper arbeidsplasser og økt verdiskaping. Datasentre er en spennende næring som kan bidra til dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Fjern rundballene

Publisert: 22.02.2018 kl 12:55

Statens Vegvesen ønsker likevel ikke å sette opp skilt om elgfare ved Follafoss i Verran. June Stubbmo, seksjonsleder for vegforvaltning og trafikksikkerhet, sier at før det blir aktuelt med endret skilting, vil man at det som trekker viltet over vegen fjernes, nemlig rundballene i området, det skriver NRK.no.

Dagbøter for kjøring uten forsikring

Publisert: 22.02.2018 kl 12:54

1.mars innfører myndighetene gebyr for alle som ikke har lovpålagt forsikring på kjøretøy. Stortinget den nye gebyrordningen i desember i fjor og hensikten er å få ned antallet uforsikrede biler i Norge. I følge ferske tall skal hele 97 000 bileiere være uten forsikring per nå.

Fare for jernbanestreik

Publisert: 22.02.2018 kl 08:03

Togtrafikken i Trøndelag kan bli rammet dersom det blir streik neste uke, melder NRK.
Fagforeningene og ledelsen i Bane Nor møtes mandag hos Riksmeklingsmannen og dersom det ikke blir enighet har fagforbundene varslet streik for 50 medlemmer i Trøndelag. Striden handler om arbeidstakernes rettigheter etter opprettelsen av Bane Nor.

Landbruks- og matministeren til Oppdal

Publisert: 22.02.2018 kl 08:02

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker i dag Oppdal der han møter unge bønder i Mathallen og får orientering om rekrutteringsnettverket i Oppdal og Rennebu. Dale møter også Oppdal Smak og behag, Bakeriet SPRØ og lærer om kjøttfeproduksjon på Megarden. Deretter blir med temaet sau og mandelpotet hos Nils Erik Sandblost, før rundreisa avsluttes ved Furuhaugli på Dovrefjell.

Avinor deler ut penger

Publisert: 22.02.2018 kl 08:02

Avinor Værnes skal dele ut tilsammen 100 000 kroner til lokale lag og foreninger. Alle Avinor-lufthavner i landet setter av forskjellige beløp som skal gå til lokale krefter. Fisten for å søke er satt til 1. mars. – Vi håper på å få mange gode søknader, sier lufthavnssjef Marit Helene Stigen. Dette skriver bladet.no

Tatt i promillekontroll

Publisert: 21.02.2018 kl 20:25

En mann i 30-årene blåste over lovlig verdi i en promillekontroll på Røros onsdag. Mannen ble tatt med til blodprøvetaking og blir anmeldt, opplyser politiet på Twitter.

Endring av forskrift om hold av pelsdyr sendt på høring

Publisert: 20.02.2018 kl 14:28

Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Forslaget innebærer at endringene som ble vedtatt 3. november 2017 reverseres, og at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018. Forslaget har sammenheng med at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. (Landbruks- og matdepartementet)

Automatisering av frikort gir kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati

Publisert: 19.02.2018 kl 21:14

Fra 1. januar 2017 har begge de to frikortsordningene vært automatisert. Automatiseringen har frigjort ca. 160 årsverk til sammen i NAV og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid. Det betyr kostnadsbesparelser og kortere saksbehandlingstid.

- Siden behandlere som leger, fysioterapeuter, tannleger og psykologer nå rapporterer egenandeler og pasientdata digitalt rett til Helfo slipper pasienter å samle på og lever inne dokumentasjon. Det gjør at alle som har krav på frikort automatisk får det. Dermed blir saksbehandlingen enklere og raskere, både for pasienten og helsetjenesten. Gjennomsnittlig ventetid for å få frikort er nå nede i 13 dager, altså godt innenfor kravet på tre uker. Dette er en automatisk innfrielse av pasientens rettigheter. Det synes jeg er bra, sier helseminister Bent Høie. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Bedre kontroll mot ulovlig fiske

Publisert: 18.02.2018 kl 21:26

Fiskeriministeren vil styrke kontrollen mot ulovlig fiske. - Vi må sørge for at sjømaten vi selger er lovlig fisket og trygg å spise. Dessverre vet vi at det finnes tilfeller av ulovlig fiske og omsetning i Norge. Derfor ber vi nå kloke hoder fra næring, forvaltning og kunnskapsmiljøer gi oss råd om hvordan vi kan styrke og forbedre kontrollen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i ei pressemelding..

NATO styrker evnen til å forsvare nærområdene

Publisert: 16.02.2018 kl 00:41

En justert kommandostruktur og økt vekt på det maritime vil gi NATO bedre evne til kollektivt forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 14.-15 februar møttes forsvarsministerne i NATO i Brussel.
Norge har vært en pådriver for å endre kommandostrukturen i NATO og tilpasse den til dagens sikkerhetssituasjon.

– Vi har spesielt vært opptatt av å styrke den maritime delen. Det er veldig positivt at det nå etableres en ny felleskommando med spesielt ansvar for Nord-Atlanteren. Dette vil bidra til å sikre forsyningslinjene mellom USA og Europa. Det er helt avgjørende at vi har åpne sjøruter her for å sikre at vi kan få allierte forsterkninger dersom situasjonen skulle kreve det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

(Forsvarsdepartementet)

Stort behov for fagarbeidere

Publisert: 15.02.2018 kl 18:05

38 prosent av bedriftene i byggenæringa sliter med å få tak i fagarbeidere. Det viser ei ny undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening. Selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det for få som velger bygg- og anleggsteknikk, skriver Byggfakta.
– Aldri før har det vært så høy byggeaktivitet i Norge og jeg tror mange ikke er klar over mulighetene de har, sier Caroline Nilsen i Byggenæringens Landsforening.

Ny fastlege i Selbu

Publisert: 14.02.2018 kl 15:41

Glenn Draveng er tilsatt som fastlege i Selbu etter Ove Borelly som blir pensjonist fra 1. mars. Draveng har vokst opp i Hommelvika, og er nå bosatt på Ranheim sammen med sin familie. Kona er for øvrig fra Selbu. Han er 45 år, var først utdannet fysioterapeut, men bestemte seg så for å ta legeutdanning i voksen alder, og er nå i ferd med å avslutte turnusen sin på Støren.

Russ dropper vaksine

Publisert: 14.02.2018 kl 09:41

Fire av ti russ i Trondheim dropper vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. Russen i Orkdal får gratis vaksine, mens i Trondheim på ungdommene betale 450 kroner. Det er urettferdig, mener trondheimsruss. I Orkdal velger langt over 90 prosent av russen å vaksinere seg, skriver Adresseavisen. Helse og omsorgsdepartementet opplyser til avisa at de ikke har noen planer om å gjøre vaksinen mot hjernehinnebetennelse gratis, og at det er opp til hver enkelt kommune og fylke å tilby vaksinen gratis.

Færre anmeldte overgrep mot barn

Publisert: 14.02.2018 kl 09:39

Politiets krimstatistikk fra i fjor viser at rundt 45 prosent av alle anmeldte seksuelle overgrep i Trøndelag er overgrep mot barn. Det er en liten nedgang sammenlignet med året før. Til gjengjeld er andelen barn som utsettes for overgrep langt høyere enn landsgjennomsnittet, skriver Adresseavisen.

Delt valgdistrikt?

Publisert: 14.02.2018 kl 09:36

Fylkesutvalget i Trøndelag mener at Trøndelag må utgjøre ett samla valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021. - Vi forutsetter at Trøndelag blir representert med samme antall mandater som i dag, heter det i en uttalelse fra Fylkesutvalget. Regjeringa mener at valget skal gjennomføres delt for Sør- og Nord-Trøndelag. - Det kompliserer valget for oss som har slått sammen fylkespartiene, sier leder i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik til Adressa.

Utsetter nye krav til legevakt

Publisert: 14.02.2018 kl 09:36

Helseminister Bent Høie utsetter forskriften for nye krav til legevakt. I følge forslaget skulle alle legekontor ha en lege i bakvakt, noe som for mange små kommuner ville medføre en stor ekstrautgift og samtidig bety en stor ekstrabelastning for mange leger. - Vi er i en situasjon hvor mange kommuner har utfordringer med å rekruttere fastleger, og vi var redde for at dette ville forsterke problemet, sier Høie til NRK. Ordninga er nå utsatt fram til 1. januar 2020, melder NRK.

Over én milliard kroner til forskning i næringslivet

Publisert: 11.02.2018 kl 21:39

130 bedrifter får til sammen over én milliard kroner til forskning. Slik vil regjeringa styrke innovasjon og bidra til nye arbeidsplasser i norske bedrifter.

– Med disse pengene skal bedriftene utvikle ny kunnskap og nye produkter. Vi støtter mer klimavennlige løsninger, bedre og mer bærekraftig utnyttelse av ressursene våre og mange produkter og tjenester som kommer forbrukerne til gode. Forskning skaper store verdier, og kan til og med redde liv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

13 mistet autorisasjonen blant helsepersonell i Trøndelag

Publisert: 07.02.2018 kl 08:06

Til sammen 13 autorisasjoner blant helsepersonell i Trøndelag ble tilbakekalt i 2017. Totalt for hele landet mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner. Det er 41 flere enn året før, opplyser Statens helsetilsyn. Årsakene til at de ble tilbakekalt er i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler og atferd som er uforenlig med yrket, som tyveri av legemidler.

Ap-valg i Selbu

Publisert: 07.02.2018 kl 08:05

Rune Langseth ble i går gjenvalgt som leder i Selbu Arbeiderparti, med Kolbjørn Uthus som nestleder. Styret forøvrig består etter årsmøtet av Gunnar Olav Balstad, Eva Solbakken, Inga Balstad, Tanja Fuglem og Per-Erik Ofstad som representant fra AUF i Selbu og Tydal.

56.000 laks rømt fra Marine Harvest

Publisert: 07.02.2018 kl 08:05

Opptelling viser at hele 56.000 laks har rømt fra Marine Harvest sitt anlegg i Nærøy i Trøndelag. Det var 180 000 laks i merden før rømmingen. Laksen, som er på omkring 2 kilo hver, inneholder rester av medisiner og kan ikke fanges for å brukes som matfisk, skriver NRK.

Røde kors-frivillig falt av skuter-slede

Publisert: 07.02.2018 kl 08:04

En frivillig i Røde Kors ble i går kveld sendt til legevakt etter å ha falt av ei skuterslede i Stjørdal. Ulykka skjedde ved Buvatnet etter utført oppdrag fra AMK-sentralen. Den frivillige skal ha slått hodet og fått et kutt, og var bevisst, opplyser politiet.

Vil bruke helikopter på Skarvan

Publisert: 06.02.2018 kl 09:22

Høgskolen i Østfold søker om å få bruke helikopter i forbindelse med etablering av Hessdalen forskningsstasjon på Skarvan. Høgskolen ber om tillatelse til opptil sju landinger i løpet av to til tre timer for å frakte containermoduler til forskningsstasjonen. Saken skal behandles i formannskapet i Holtålen tirsdag, og rådmannen er positiv til søknaden.

Om anke i søksmålet om 23. konsesjonsrunde

Publisert: 05.02.2018 kl 21:26

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom kunngjorde mandag at de vil anke dommen fra Oslo tingrett der Staten ble frifunnet i forbindelse med søksmålet om 23. konsesjonsrunde.

- Staten tar til etterretning at saksøkerne har valgt å anke dommen fra Oslo tingrett. Vi har ennå ikke mottatt ankeerklæringen, og kan derfor ikke kommentere den nærmere, men vil på vanlig måte studere den grundig når den kommer, og deretter inngi vårt anketilsvar til retten, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. (Olje- og energidepartementet)

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...