Nea Radio

Notiser

Svikt i støtten til løypekjøring

Publisert: 03.04.2018 kl 08:37

Mens halvparten av alle hytteeiere betalte frivillig avgift for løypekjøring i Stugudal i fjor, er det så langt i år bare 30 prosent som har betalt. På grunn av personvernhensyn gir ikke Tydal kommune lenger Stugudal Fjell tilgang til adresselister. Dermed kan de ikke sende ut giro for frivillig løypeavgift. Det betyr at det kan være slutt på løypekjøringa for denne sesongen. Stugudal Fjell drifter et løypenett på over 100 km fordelt på 20 oppsatte ruter.

Forskningsstasjonen i Hessdalen ikke på plass

Publisert: 03.04.2018 kl 08:37

Forskningsstasjonen i Hessdalen er ennå ikke kommet på plass. På grunn av tekniske problemer med helikopteret, ble ikke alle modulene som skal utgjøre stasjonen fraktet inn i fjellområdet Skarvan før påske. Holtålen kommune har gitt tillatelse for flyging i en dag i tidsrommet fra i dag til 8. april. Det er Høyskolen i Østfold som bygger stasjonen for å kunne ha en permanent base for sitt forskningsprosjekt på Hessdalsfenomenet.

Topp regularitet ved Avinor Røros lufthavn i mars

Publisert: 03.04.2018 kl 08:36

Avinors offisielle statistikk over regulariteten viser at alle 113 planlagte flygninger til og fra Røros lufthavn gikk som planlagt i mars.
Widerøes regularitet ble dermed på 100 prosent.
Lufthavnsjef Gudbrand Rognes sier påsketrafikken over lufthavna har gått som planlagt med godt belegg og en del innslag av andre besøkende fly.

Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Publisert: 23.03.2018 kl 08:43

Olje- og energidepartementet har nå stadfestet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner, Trøndelag.

Norges Vassdrags- og energidirektorat ga i desember 2014 Zephyr AS konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 megawatt (MW) i området rundt Innvordfjellet. Vindkraftverket er antatt å kunne gi en årlig kraftproduksjon på rundt 390 gigawattimer (GWh).

- Innvordfjellet vindkraftverk er et godt vindkraftverk som underbygger Trøndelags betydning for den norske vindkraftsatsingen. Zephyr har vist seg i stand til å kunne realisere vindkraftverk på rekordtid. En utbygging vil gi arbeidsplasser lokalt og et godt bidrag til den norske kraftproduksjonen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

NVEs vedtak ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, tre regionale organisasjoner og en hytteeier. Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til fugl, spesielt hubro, og landskap både lokalt og i regional vindkraftsammenheng. Departementet har i den forbindelse lagt vekt på at Innvordfjellet vindkraftverk bidrar til en geografisk konsentrering av vindkraftutbyggingen på landsbasis og at landskapsmessige virkningene av vindkraftverket begrenses ved at det allerede er en rekke andre prosjekter i regionen.

Når det gjelder hubro og lokale landskapsvirkninger, har departementet satt vilkår som hensyntar disse interessene.

Espen Teigen går av

Publisert: 20.03.2018 kl 14:00

Stjørdalspolitiker Espen Teigen (FrP) trekker seg som Sylvi Listhaugs rådgiver etter bråket rundt den tidligere justisministeren. Teigen har blant annet hatt ansvaret for Listhaugs Facebook-konto. I følge adresseavisen har Teigen uttalt at han trekker seg etter det han beskriver som en tøff uke og etter det han kaller heksejakt på Listhaug.

An-Magrittet avlyses

Publisert: 20.03.2018 kl 13:59

Opp av Sofaen AS avlyses sykkelrittet An-Magrittet som skulle bli arrangert 16. juni 2018
Årsaken er nye krav om opplæring og kompetanse til vakter som benyttes i sykkelritt. De nye kravene er fremmet av Norges Cykleforbund og Statens Vegvesen. Arrangøren ser seg ikke i stand til å sende 30 vakter på kurs for å tilfredsstille de nye kravene.

Glatte veier i Stjørdal

Publisert: 20.03.2018 kl 11:57

Det har vært store problemer i trafikken i Stjørdal i morgentimene, på grunn av ekstremt glatte veier. På strekningen Bjørgmyra - Frigården i Lånke og på Remyrveien i Stjørdal, var det lange køer i begge retninger på grunn av en lastebil med problemer på glatta, sier Annar Sparby ved lensmannskontoret på Stjørdal.. Strøing er imidlertid nå godt i gang og alt skal gå som normalt.

Meldte seg selv for fyllekjøring

Publisert: 20.03.2018 kl 11:56

En mann i midten av tjueåra, møtte nylig i tingretten der han erkjente både ruskjøring og straffskyld. Mannen ble ble tatt for forholdet etter å selv ha ringt politiet og fortalt at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. Retten la ikke vekt på mannens argument om at han trengte førerkortet for å komme seg til jobb, noe retten ikke la vekt på i straffeutmålingen. Mannen ble idømt betinget fengsel i 21 dager, 25 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder, skriver Stjørdalsnytt.

Kygo til Trondheim

Publisert: 20.03.2018 kl 11:55

Artisten Kygo kommer til Trondheim i ny festival på Festningen i sommer. Arif & Unge Ferrari og Ary er også klare for festivalen. Den arrangeres den 31 august og 1. september og har fått navnet Festningen.

Bussrute legges ned

Publisert: 20.03.2018 kl 11:55

Etter påske legges bussruten Oslo-Lillehammer-Dovre-Trondheim ned, skriver Adressa.no. – Det er vemodig å måtte legge ned dette tilbudet, men trafikkutviklingen og dårligere rammevilkår for komersielle ekspressbussruter gjør at vi ikke lenger klarer å få lønnsomhet i driften, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Espress AS som kjører Lavprisexpressen.

Underslag

Publisert: 20.03.2018 kl 08:53

En Stjørdalsmann midt i 50 årene må i fengsel etter å ha tatt 248.000 kroner fra kassa til firmaet han var ansatt i, skriver Stjørdals-Nytt. Uttakene skjedde i løpet av perioden fra januar 2012 og fram oktober i 2014. Dette skjedde ved at han produserte kredittnotaer for fiktive returer av varer fra kunder. Deretter slo han inn kredittnotaene på kassen og tok ut kontanter og brukte til privat formål. Mannen tilsto alle forhold da han møtte i Inntrøndelag tingrett nylig.

Nytt bygdeutviklingsprogramm

Publisert: 20.03.2018 kl 08:52

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag. Strategien legger føringer for virkemiddelbruken på landbruksområdet og skal være retningsgivende for regionale prioriteringer. Utviklingsprogrammet er utarbeidet i nært samarbeid med trøndersk landbruk, skriver Fylkesmannen i ei pressemelding.

Stor interesse for småviltjakt

Publisert: 20.03.2018 kl 08:51

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge. Søknaden er størst for jakt med hund fra 10. til 16. september. Det gjelder både innenbygds og utenbygds jegere. Selbu Fjellstyre jobber nå med å sende ut svar til samtlige søkere innen utgangen av mars.

Startskudd for innovasjonsløft i offentlig sektor

Publisert: 19.03.2018 kl 14:41

I dag gikk startskuddet for regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor. – Kommunene og staten må finne smartere, mer effektive og bedre måter å løse velferdsoppgavene på. Vi inviterer derfor til en åpen prosess, der vi vil ut og møte miljøer som kan gi viktig innspill til arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

19. mars var over 250 ansatte i stat og kommune, sosiale entreprenører og private aktører samlet til oppstartmøte for å dele erfaringer og eksempler på innovasjon som har gitt bedre tjenester.

Samlingen markerer startskuddet for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Ulike aktører vil vise frem noe av det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor.

– Innovasjon handler i stor grad om mennesker og om hvordan både medarbeidere og ledere kan få til endringer. Vi både må og vil etablere en kultur for innovasjon, slik at offentlig sektor kan møte innbyggernes, næringslivets og samfunnets behov på en god måte, sier Mæland.

Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding i 2020.
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Ventetidene gikk ned i 2017

Publisert: 19.03.2018 kl 14:39

Gjennomsnittlig ventetid i sykehusene var 57 dager i 2017, en nedgang på tre dager fra 2016. Regjeringen vil redusere ventetiden ytterligere. Målet er at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021.

Fra 2013 til 2017 ble gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten redusert med 17 dager. Nedgangen fortsatte i 2017, men reduksjonen var ikke like sterk som tidligere.

- Det er bra at ventetidene gikk ned i 2017. Vi har hatt en veldig god utvikling siden 2013, og vi kan ikke forvente at utviklingen fortsetter i samme tempo. Men regjeringen har satt seg et mål om at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021, og da må vi holde trykket oppe, sier helseminister Bent Høie.
(Helse- og omsorgsdepartementet)

Påtaleavgjørelse påklages

Publisert: 19.03.2018 kl 08:32

Etter ønske fra de pårørende, blir statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.
Det var under militærøvelsen Cold Response i mars 2016 at Idar Jarle Trondseth (46) fra Selbu døde da bilen hans ble truffet av ei panservogn på Fv 763 i Snåsa. To år seinere er Forsvaret ilagt en foretaksstraff på 500.000 kroner, uten at de to siktede i saken, vognføreren og vognkommandøren av panservogna, ville bli straffeforfulgt. Bistandsadvokat Asle Alsethaug bekrefter overfor Nea Radio at påtaleavgjørelsen nå blir påklaget til riksadvokaten, men ønsker ikke å gå nærmere inn på de aktuelle forholdene.

Myrvang slutter i Frivilligsentralen

Publisert: 19.03.2018 kl 08:32

Daglig leder ved Frivilligsentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, slutter i jobben.
- Jeg har tatt en avgjørelse som har vært fryktelig vanskelig, sier Hanne Myrvang, som allerede 1. april har sin siste arbeidsdag som sjef for Frivilligsentralen i Stjørdal, skriver Stjørdals-Nytt.
- Det har vært en tøff prosess og en tøff tid. Styret og jeg er ikke enige om veien videre og hvilke verdier som er viktige. Jeg ønsker det beste for Frivilligsentralen, sier Hanne Myrvang.

Tatt for smugling

Publisert: 19.03.2018 kl 08:31

En 41 år gammel mann fra Litauen ble natt til søndag tatt for å ha smuglet store mengder sigaretter og øl over grensen på Storlien. Mannen ble stoppet av tollvesenet og ble satt i arresten i Trondheim. I følge adressa.no skal det dreie seg om en mengde på 13.000 sigaretter og 180 liter øl.

Advarer mot vanskelige kjøreforhold

Publisert: 19.03.2018 kl 08:31

Vegtrafikksentralen oppfordrer alle trafikanter om å beregne god tid mandag morgen. – Entreprenørene jobber på spreng for å holde veiene i farbar stand. Mange steder kan det være overvann og det jobbes med å lede vann fra veibanen og ut i grøftene flere steder, sier Ingvild Stabell Bredland ved Vegtrafikksentralen Midt-Norge til Adresseavisa.

Dødsulykka i Snåsa påklages

Publisert: 16.03.2018 kl 16:11

Etter ønske fra pårørende er statsadvokatene sine påtaleavgjørelser etter dødsulykka i Snåsa påklaget til riksadvokaten. Pårørende mener at det er flere forhold som riksadvokaten bør inn å vurdere. Bistandsadvokat Asle Alsethaug ønsker ikke å gå nærmere inn på de aktuelle forholdene.

Stor vekst i jordmødre og helsesøstre i kommunene

Publisert: 15.03.2018 kl 21:14

Nye tall fra SSB viser en vekst på 134 helsesøstre og 46 jordmødre på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten fra 2016-2017. Det er en kraftig økning i årsverk for disse yrkesgruppene.
- Regjeringen har gjennom flere år satset på å bygge opp et godt lavterkskeltilbud til barn, unge og familier i kommunene. Nå ser vi tydelig at regjeringens politikk fungerer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er spydspisser i det forebyggende arbeidet og innen psykisk helse, og har ansvaret for å følge opp kvinner og familier i barselperioden. Det er derfor svært gledelig at vi ser en så stor vekst i jordmødre og helsesøstre, sier helseminister Bent Høie. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Medhold i sak knyttet til regulering av mobilmarkedet

Publisert: 14.03.2018 kl 14:23

Oslo tingrett har gitt staten medhold i sak anlagt av Telenor om gyldigheten av tilbakebetalingsvedtak i mobilmarkedet.
Domstolen ga staten medhold i at Samferdselsdepartementets vedtak om tilbakebetaling er gyldig, og at vedtaket bygger på riktig jus og faktum. I vedtaket ble Telenor pålagt å tilbakebetale overprisen til TDC for perioden 2010-2012 som følge av at selskapet hadde diskriminert mellom eksterne kjøpere av tilgang i mobilmarkedet (tidligere Marked 15).

Dom i saken ble avsagt 7. mars 2018.

Tingrettsdommen er ikke rettskraftig, og Telenor kan anke til lagmannsretten. (Samferdselsdepartementet)

Skogbrukstjenester

Publisert: 14.03.2018 kl 14:12

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester. Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.
(Landbruks- og matdepartementet)

Styret i Tydal Arbeiderparti

Publisert: 14.03.2018 kl 11:28

STYRET I TYDAL ARBEIDERPARTI 2018:

Leder Henning Braaten
Nestleder Edel Kleiven
Kasserer Lars Græsli
Sekretær Magnar Aftret
Styremedlem Mette Vaarheim Aftret
Repr. Fra AUF Emilie Kleiven Græsli

Dagbøter vekket nær 53.000 norske bilister

Publisert: 14.03.2018 kl 08:16

1. mars innførte myndighetene straffegebyr i form av dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring for sitt kjøretøy. Ferske tall viser at antallet kjøretøy uten forsikring nå er redusert med nær 53.000 siden nyttår, nesten en halvering hittil i år. - Vi har hatt ekstremt stor pågang. Spesielt i perioden like før straffegebyrene trådte i kraft var det ekstra stor pågang fra eiere av uforsikrede kjøretøy, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...