Nea Radio

Notiser

Regjeringen vil bekjempe smugling og ulovlig salg av tobakk

Publisert: 11.04.2018 kl 11:12

– Smugling og ulovlig handel med tobakksvarer bidrar til å øke tobakksforbruket og er dermed negativt for folkehelsen, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Regjeringen fremmer derfor to saker om ulovlig handel med tobakk for Stortinget, både forslag om å ratifisere en internasjonal protokoll (avtale) og forslag til nasjonale lovendringer.

– Dette vil forsterke det internasjonale samarbeidet mot smugling og forfalskning av tobakksvarer, sier Michaelsen. - I tillegg til de negative helseeffektene bidrar ulovlig tobakkshandel til å finansiere internasjonal kriminalitet og staten taper inntekter.

Norge undertegnet i 2013 protokollen som skal bidra til å bekjempe ulovlig handel med tobakk. Så langt har 35 parter sluttet seg til protokollen, også EU. Protokollen vil tre i kraft når 40 land har ratifisert den.

(Helse- og omsorgsdepartementet)

Jordvern

Publisert: 11.04.2018 kl 11:10

Jordvern var tema på en kontaktkonferanse mellom regjeringa og fylkeskommunene 9. og 10. april.
Her møtte fylkesordførere og fylkesrådsledere fra hele landet regjeringsmedlemmer til dialog om hvordan man kan videreutvikle samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå. Fra Landbruks- og matdepartementet møter statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Blåfjelldal la i sitt innlegg på konferansen i dag vekt på fylkeskommunenes rolle i jordvernsaker.

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 08.12.2015. I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar, og ba regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020.

Mattilsynet kan omplassere og selge dyr i forvaring

Publisert: 10.04.2018 kl 14:15

Kongen i statsråd sanksjonerte tirsdag Stortingets vedtak av 15. mars 2018 til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

I lov om dyrevelferd § 32 er det bestemt at Mattilsynet om nødvendig kan ta dyr i midlertidig forvaring eller på annen måte sørge for at dyr får nødvendig tilsyn og stell. Dersom det ikke er forsvarlig å levere dyret tilbake, kan Mattilsynet i dag omplassere eller selge dyret dersom eieren samtykker til dette. Lovendringen innebærer blant annet at omplassering eller salg ikke lenger vil kreve samtykke, og vil derfor gjøre det lettere å løse disse sakene på en god måte.

Lovendringen trer i kraft 1. mai 2018.

Malvik kommune påklager NVE

Publisert: 10.04.2018 kl 09:01

I forrige uke ble det kjent at NVE har gitt Meraker Brug tillatelse til å rive dammen i Foldsjøen i Mostadmark i Malvik, noe som vil medføre at vannspeilet i innsjøen senkes permanent med 4,9 meter. I går besluttet formannskapet i Malvik kommune å påklage avgjørelsen, fordi de mener konsekvensene av rivingen ikke er godt nok utredet.
– Vi vet ikke enda hvilket utfall denne prosessen vil få, sier Rakel Skårslette Trondal i Malvik SV.

Moskus skutt på Dovrefjell

Publisert: 10.04.2018 kl 09:00

Sju mosku,s fire kyr og tre kalver, ble i går skutt ved et hyttefelt på Dovrefjell,. Miljødirektoratet har vedtatt å felle 15 dyr i løpet av året, for å hindre konflikter mellom menneske og moskus.
– Uttaket skal primært rettes mot mindre grupper av dyr og enkeltindivid som oppholder seg utenfor kjerneområdet, og i de delene av kjerneområdet hvor faren for konflikt med menneske er aller størst, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Yngve Svarte.

Alvorlig skadd etter fall i rulletrapp

Publisert: 10.04.2018 kl 08:59

Kvinnen i 70-åra som falt ned ei rulletrapp på Torgkvartalet kjøpesenter i Stjørdal er alvorlig skadd, men tilstanden er stabil. Det opplyser St. Olavs hospital. Det var rundt klokka tolv i går at kvinnen falt ned rulletrappa.

Gebyr for overlast

Publisert: 10.04.2018 kl 08:59

En lastebilsjåfør fikk et overlastgebyr på 20.000 kroner etter å ha kjørt med 4300 kilo for mye last. Lastebilen ble stoppa i en kontroll på Melhus i går. To vogntog som drev med massetransport i området rundt Sandmoen kontrollstasjon ble også ilagt bot for overlast: til sammen 17.000 kroner. Statens vegvesen opplyser at i forrige uke ble tre varebilsjåfører stoppet i Trøndelag med så stor overlast at de blir anmeldt.

Nytt lovforslag om elektronisk ID og signatur

Publisert: 09.04.2018 kl 08:20

Nye EU-regler skal gjøre det lettere for nordmenn å bruke BankID i EU.

Regjeringen la fredag frem et lovforslag om å ta i bruk nye EU-regler om elektronisk ID og signatur. Lovforslaget skal bidra til økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, innbyggere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensen i EØS.

- Dette er et viktig verktøy i digitaliseringen av samfunnet. Dersom du som norsk student skal studere i Frankrike, skal du kunne bruke din norske BankID til å logge deg inn universitetetssystemer. De nye reglene vil også gjøre det lettere for norske bedrifter å levere tjenester på nett til Europa, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Lovforslaget innebærer gjensidig aksept av eID, elektronisk signatur og andre tillitstjenester. Gjensidig aksept av eID betyr at folk flest skal kunne bruke sitt elektroniske identitetsbevis til å få tilgang til tjenester fra offentlig sektor i andre medlemsland. (dept)

RBK utklasset Molde

Publisert: 08.04.2018 kl 21:59

Rosenborg slo Molde 4-0 på Lerkendal søndag kveld. RBK var best i alt og startet med to spisser på topp.
Nicklas Bendtner scoret det første målet, Aleksander Søderlund satte inn 2-0, og det var også resultatet til pause.
Etter hvilen økte Anders Konradsen til 3-0 før Nicklas Bendtner satte inn 4-0.
RBK fikk to mål annulert i første omgang (Helland og Reginiussen), og like før slutt hadde Søder også et skudd i stolpen.

Ranheim raknet

Publisert: 08.04.2018 kl 20:15

Ranheim tapte mot Tromsø søndag kveld. Etter 0-0 ved pause, raknet det for de blå-hvite mot slutten, og hjemmelaget sikret seg tre poeng etter 4-0 på Alfheim . Tidligere RBK- og Ranheim-spiller Gjermund Åsen scoret to av målene for TIL.

Levanger tapte hjemme

Publisert: 08.04.2018 kl 18:35

1.div fotball: Tom Erik Nordberg scoret allerede etter 6 minutter, men Levanger tapte tilslutt 1-2 for Ålesund hjemme på Levanger i går ettermiddag.

Håndball

Publisert: 08.04.2018 kl 18:34

Utleira ble beste trønderlag og endte på tredjeplass i kvinnenes 2.div avdeling 3.
Selbu ble nummer 7, Orkanger 8, Byåsen Bredde 9 og Sverresborg 10.
Helt sist og klar for nedrykk: Levanger 2, med bare to poeng etter 22 spilte kamper.
Volda vant avdelinga uten å avgi ett eneste poeng.

To førerkortbeslag

Publisert: 08.04.2018 kl 18:32

Politiet beslagla to førerkort etter en fartskontroll på E14 ved Flora i Stjørdal søndag. En mann i 50-åra ble målt til 87 km/t og en kvinne i 20-åra til 90 km/t i 60-sonen.

En pågrepet etter mobiltyveri

Publisert: 08.04.2018 kl 18:31

En person ble søndag pågrepet etter at en mindreårig gutt ble frastjålet en mobiltelefon i Hommelvik, melder politiet på twitter.

Lokalmat for 10 milliarder

Publisert: 06.04.2018 kl 11:09

Responsen var svært positiv i Trøndelag da invitasjonen til felles fagdag for kjøkkensjefer og matprodusenter i Trøndelag ble sendt ut. Formålet er å skape et nettverk mellom matprodusenter og kokker, der de kan utveksle kunnskap og erfaring om råvarenes kvaliteter, egenskaper, anvendelse og historie.
Innen 2025 skal Norge omsette lokalmat for 10 milliarder kroner. Det er regjeringens ambisjon.
- Både matprodusenter og forskjellige aktører har allerede gjort mye for å fremme norsk mat og reiseliv, heter det i Fylkesnytt fra Trøndelag.

Ingen endring i lisensfellingsperioden for ulv i vår

Publisert: 05.04.2018 kl 20:58

Det gjøres ingen endringer i lisensfellingsperioden for ulv denne våren. Det vil si at perioden ikke utvides ut april i år.

- Jeg har mottatt mange høringsinnspill i denne saken som ble sendt på høring i desember 2017. Enkelte peker på risikoen for å felle genetisk viktige ulver. Den skandinaviske ulvebestanden lider av alvorlig innavl. Jeg vil derfor grundig vurdere om det er behov for utvidet lisensfellingsperiode. Jeg vil se nærmere på hva vi kan gjøre for å sikre overlevelsen av genetisk viktige ulver før jeg fatter en endelig beslutning om lisensfellingsperiodens varighet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Departementets beslutning har også sammenheng med at DNA-analyser har vist at det senest denne vinteren er skutt en genetisk verdifull ulv ved lisensfelling utenfor ulvesona.

Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

Publisert: 04.04.2018 kl 14:37

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Advokatfirmaet Hjort utredet mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning, som vil fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler.

Merverdiavgiftskompensasjon

Publisert: 03.04.2018 kl 21:50

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019
- Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018, melder Kulturdepartementet.

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at forskriftsendringene skulle tre i kraft fra søknadsåret 2018, men et flertall av høringsinstansene, deriblant Frivillighet Norge, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) mente at endringene først bør gjelde fra søknadsåret 2019.

Kulturdepartementet har på bakgrunn av høringsuttalelsene vedtatt at ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner skal tre i kraft 1. januar 2019. Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

Momskompensasjonsordningen utgjør mer enn 1,4 mrd. kroner og kommer hele frivilligheten til gode. Ordningen er viktig både for store og små organisasjoner og når ut til om lag 23 500 lag og organisasjoner.

Rekordomsetning Joker

Publisert: 03.04.2018 kl 08:38

Joker Stugudal har hatt ei omsetningsøkning på rundt 20 prosent denne påska.
- Konseptskifte, mye folk på hyttene, godt vær og lokalt engasjement for å bevare butikken er noen av årsakene til det gode salget denne påska, mener daglig leder An-Magritt Morset Hegstad.

Svikt i støtten til løypekjøring

Publisert: 03.04.2018 kl 08:37

Mens halvparten av alle hytteeiere betalte frivillig avgift for løypekjøring i Stugudal i fjor, er det så langt i år bare 30 prosent som har betalt. På grunn av personvernhensyn gir ikke Tydal kommune lenger Stugudal Fjell tilgang til adresselister. Dermed kan de ikke sende ut giro for frivillig løypeavgift. Det betyr at det kan være slutt på løypekjøringa for denne sesongen. Stugudal Fjell drifter et løypenett på over 100 km fordelt på 20 oppsatte ruter.

Forskningsstasjonen i Hessdalen ikke på plass

Publisert: 03.04.2018 kl 08:37

Forskningsstasjonen i Hessdalen er ennå ikke kommet på plass. På grunn av tekniske problemer med helikopteret, ble ikke alle modulene som skal utgjøre stasjonen fraktet inn i fjellområdet Skarvan før påske. Holtålen kommune har gitt tillatelse for flyging i en dag i tidsrommet fra i dag til 8. april. Det er Høyskolen i Østfold som bygger stasjonen for å kunne ha en permanent base for sitt forskningsprosjekt på Hessdalsfenomenet.

Topp regularitet ved Avinor Røros lufthavn i mars

Publisert: 03.04.2018 kl 08:36

Avinors offisielle statistikk over regulariteten viser at alle 113 planlagte flygninger til og fra Røros lufthavn gikk som planlagt i mars.
Widerøes regularitet ble dermed på 100 prosent.
Lufthavnsjef Gudbrand Rognes sier påsketrafikken over lufthavna har gått som planlagt med godt belegg og en del innslag av andre besøkende fly.

Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Publisert: 23.03.2018 kl 08:43

Olje- og energidepartementet har nå stadfestet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner, Trøndelag.

Norges Vassdrags- og energidirektorat ga i desember 2014 Zephyr AS konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 megawatt (MW) i området rundt Innvordfjellet. Vindkraftverket er antatt å kunne gi en årlig kraftproduksjon på rundt 390 gigawattimer (GWh).

- Innvordfjellet vindkraftverk er et godt vindkraftverk som underbygger Trøndelags betydning for den norske vindkraftsatsingen. Zephyr har vist seg i stand til å kunne realisere vindkraftverk på rekordtid. En utbygging vil gi arbeidsplasser lokalt og et godt bidrag til den norske kraftproduksjonen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

NVEs vedtak ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, tre regionale organisasjoner og en hytteeier. Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til fugl, spesielt hubro, og landskap både lokalt og i regional vindkraftsammenheng. Departementet har i den forbindelse lagt vekt på at Innvordfjellet vindkraftverk bidrar til en geografisk konsentrering av vindkraftutbyggingen på landsbasis og at landskapsmessige virkningene av vindkraftverket begrenses ved at det allerede er en rekke andre prosjekter i regionen.

Når det gjelder hubro og lokale landskapsvirkninger, har departementet satt vilkår som hensyntar disse interessene.

Espen Teigen går av

Publisert: 20.03.2018 kl 14:00

Stjørdalspolitiker Espen Teigen (FrP) trekker seg som Sylvi Listhaugs rådgiver etter bråket rundt den tidligere justisministeren. Teigen har blant annet hatt ansvaret for Listhaugs Facebook-konto. I følge adresseavisen har Teigen uttalt at han trekker seg etter det han beskriver som en tøff uke og etter det han kaller heksejakt på Listhaug.

An-Magrittet avlyses

Publisert: 20.03.2018 kl 13:59

Opp av Sofaen AS avlyses sykkelrittet An-Magrittet som skulle bli arrangert 16. juni 2018
Årsaken er nye krav om opplæring og kompetanse til vakter som benyttes i sykkelritt. De nye kravene er fremmet av Norges Cykleforbund og Statens Vegvesen. Arrangøren ser seg ikke i stand til å sende 30 vakter på kurs for å tilfredsstille de nye kravene.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...