Annonse
Nea Radio

Norges første 5G-frekvenser tildelt ved auksjon

5G: ICE, Telia og Telenor skal bygge ut 5G-nettet. Foto: Ola Dragmyrhaug

Ice, Telia og Telenor har vunnet frekvensressurser i auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene. Dette er et viktig skritt på veien mot neste generasjon mobilteknologi (5G) i Norge. Auksjonen Nkom arrangerte ble avsluttet i dag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

- Ressursene i 700 MHz-båndet kan tas i bruk i de kommersielle mobilnettene allerede fra i høst. Dette bidrar til rask utrulling av 5G i Norge, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom.

700 MHz-båndet inngår i dag i det digitale bakkenettet for TV, men regjeringen besluttet i november 2015 at disse frekvensressursene skal brukes til mobile tjenester i fremtiden. Frekvensressursene kan tas i bruk til mobilt bredbånd og 5G fra 1. november 2019.

Frekvensressurser i 2,1 GHz-båndet, som er et annet viktig frekvensbånd for mobilkommunikasjon, var også til salgs i auksjonen. Auksjonen var en åpen fler-rundeauksjon og pågikk over 19 runder. Ice Communication Norge AS (Ice), Telia Norge AS (Telia) og Telenor Norge AS (Telenor) deltok i auksjonen.

Ice, Telenor og Telia

I auksjonen sikret Ice seg både 2 x 10 MHz i 700 MHz-båndet og 2 x 15 MHz i 2,1 GHz-båndet. Telia og Telenor vant 2 x 10 hver i 700 MHz-båndet.

Telia vant blokka i 700 MHz-båndet med forpliktelser til å dekke utvalgte jernbanestrekninger og Telenor vant blokka med forpliktelser til å dekke europaveier og kystveien fra Mo i Rana til Bodø. Ingen av budgiverne forpliktet seg til å dekke riksveier.

Ices samlede auksjonspris er NOK 337 176 000, mens Telia skal betale NOK 217 881 000 og Telenor skal betale NOK 180 000 000. Til sammen betaler vinnerne NOK 735 057 000 for ressursene.

Bedre konkurranse

Vinnerne kan velge å utsette betalingen av deler av auksjonsprisen i inntil to år, mot at de forplikter seg til å investere 250 millioner kroner i ny og bedre dekning i løpet av disse to årene. Dette er en ny ordning, og målet å er å få bedre dekning i områder som ellers ikke hadde blitt prioritert.

- Tildelingen er viktig for å legge til rette for målene om bedre konkurranse i mobilmarkedet, god mobildekning langs viktige vei- og togstrekninger, og tidlig innføring av 5G i Norge. Dette har vært en svært viktig oppgave for Nkom, sier Elisabeth Aarsæther.

Nøkkelord