ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Pris til Per Jørgen og co

Norbit er Årets bedrift

Foto: Kristoffer Wittrup / NiT

Prisen ble delt ut under den store næringslivkonferansen Manifestasjon på Scandic Lerkendal.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Årets Bedrift er en tradisjonsrik pris som deles ut årlig av Nordea i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Nordea gir 50.000 kroner til vinneren, og beløpet skal gis videre til et godt formål.

Juryen består av fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune, ordfører i Trondheim kommune, regionsjef i Nordea og styreleder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Formålet med prisen er å hedre bedrifter og andre virksomheter som bidrar til å utvikle eller styrke næringslivet i Trondheimsregionen.

Kandidater til prisen skal:
kunne vise til resultater og soliditet gjennom mange år og skape arbeidsplasser og være en viktig brikke i utviklingen av byen/regionen

Prisen deles ut av fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, regionsjef Bjørn Tilset i Nordea og administrerende direktør Berit Rian i NiT.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet i NORBIT tok imot prisen på vegne av selskapet.

Juryens begrunnelse

Vinneren av Årets Bedrift 2019 er et meget godt eksempel på en virksomhet som kan vise til sterke resultater og soliditet gjennom flere år, og som har bidratt til å skape mange arbeidsplasser i regionen. Årets prisvinner er NORBIT!

NORBIT ble etablert på Stjørdal i 1995, og gjennom oppkjøp av tradisjonsrike trønderske produksjonsvirksomheter har selskapet industrielle aner tilbake til 1980-tallet. NORBIT beskriver seg selv som leverandør av skreddersydd høyteknologi til utvalgte nisjemarkeder. Noen omtaler dem som «den lille dynamiske Kongsberg-gruppen». NORBIT har delt virksomheten sin i tre forretningsområder: Intelligent Traffic Systems, Oceans og Product Innovation and Realization.

Selskapet har hovedkontor i Trondheim og produksjon i Selbu og på Røros; i tillegg har de salgskontor/datterselskap i 12 land i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia. NORBIT er opptatt av at det de lager skal være «Made in Norway», og ikke bare «Designed in Norway». De har derfor satset på robotisert produksjon i Trøndelag.

Juryen legger vekt på at NORBIT er en vellykket teknologibedrift fra Teknologihovedstaden som produserer lokalt, og som har en betydelig internasjonal virksomhet. For sistnevnte mottok NORBIT prisen «Beste internasjonale bedrift i Midt-Norge» i 2017, og siden har den positive utviklingen for selskapet bare fortsatt.

Juryen legger vekt på at NORBITs omsetning og resultat har vært positive i så godt som hele selskapets levetid, og ikke minst har både omsetning og resultat vokst betydelig de senere årene. Omsetningen i 2018 var 438 millioner kroner, en vekst på over 40 prosent fra 2016. Også resultatet før avskrivning, skatt og finans ble kraftig styrket i samme periode og endte på + 75 millioner kroner i 2018 versus + 19 millioner i 2016. I første halvår 2019 omsatte NORBIT for 327 millioner, dette utgjør en vekst på 60 prosent sammenlignet med første halvår 2018. I første halvår 2019 har selskapet levert et justert resultat før avskrivning, skatt og finans på hele + 80 millioner. Selskapet har en egenkapitalandel på over 70 prosent.

Konsernet har totalt ca. 250 ansatte.

NORBIT ble notert på Oslo Børs i juni 2019, og ble med dette det 11. selskapet med hovedkontor i Trøndelag som er børsnotert i dag.

NORBIT er nå ett av de største teknologiselskapene i regionen, med store muligheter for videre vekst og utvikling.

Trondheimsregionen trenger flere slike teknologilokomotiver som kan dra lasset og være til inspirasjon for den store og rike underskogen av selskaper som kommer opp.

NORBIT er en meget verdig vinner av prisen Årets Bedrift 2019.

Prisen er et kunstverk, en plakett og en sjekk på 50.000 kroner som NORBIT vil gi videre til Hell Robotics, laget av videregående elever som sprer interesse for teknologi og realfag hos unge.

Nøkkelord

ANNONSE