ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nøktern optimisme blant bedriftene i regionen

Foto: Anette Fossmo

Men flere næringer har tro på å komme tilbake til et normalt nivå.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Under sin pressekonferanse tirsdag ettermiddag la Næringsforeningen i Værnesregionen frem ferske tall fra sin andre kartlegging av hvilke ringvirkninger koronaviruset har ført med seg for næringslivet i regionen. Rundt 100 forskjellige bedrifter fra hele regionen har deltatt på undersøkelsen og svart på hvordan den nye situasjonen har påvirket bedriften på ulike måter. Næringsforeningen ser i svarene en tendens til det de kaller en nøktern optimisme blant de forskjellige næringene, da de kan spore en positivitet sammenlignet med den forrige undersøkelsen.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

- Hovedinntrykket vårt er at bedriftene, i større grad enn forrige gang, svarer at de vil komme tilbake til det nivået mann var, men optimismen begrenser seg til det. Man tror ikke det blir vekst og det er mindre investeringslyst osv. Men de tror de vil komme tilbake til et normalt nivå, og det er det vi mener med at bedriftene signaliserer en nøktern optimisme, forklarer leder i Næringsforeningen i Værnesregionen John Uthus.

Kultur og reiseliv sterkt preget

I svarene ser man at det er noen næringer som skiller seg mer ut enn andre. På den ene siden har man kultur og reiseliv, som formidler en noe mindre optimisme og en usikkerhet om man vil klare å komme seg tilbake etter Covid-19. På den andre siden har man bygg og anleggsbransjen, som signaliserer at de i høy grad har merket liten negativ effekt så langt, dette kan derimot endre seg.

- Det henger veldig sammen. Det er klart at kulturnæringen og arrangement-sommeren som ligger foran oss er helt lagt i null, og det gir jo også utslag for reiselivsnæringen. Hotellnæringen i Trondheimsregionen er for eksempel sterkt preget, i tillegg gjelder det også denne kulturnæringen som leverer teknisk og lignende. Hvis man kan kalle det pessimistisk, så er det nok disse to næringene som er mest pessimistisk når det kommer til å kanskje måtte ty til oppsigelser. Det er også disse to som viser størst frykt for å gå konkurs, forteller han.

- Så lang så ser det bra ut for bygg og anleggsbransjen. Men samtidig vet vi, ut ifra samtaler vi har hatt med disse bedriftene, at hvis ikke nye prosjekter igangsettes i løpet av høsten, så vil det ha dramatiske konsekvenser. Det er årsaken til at vi er redde for at bygg og anlegg er den neste sektoren til å komme negativ ut, legger han til.

Selv om bygg og anleggsbransjen kommer godt ut per dags dato, er det likevel grunn til bekymring når man tenker langstrekkelig og man frykter at denne næringen vil være neste mann ut. Derfor er det viktig at kommune og stat setter i gang byggeprosjekter i et forsøk på å forhindre at bransjen rammes fremtidig. Uthus forteller at han har oppfordret kommunen til å ikke gjøre prosjekter større enn nødvending, ettersom de små og de mellomstore bedriftene ikke har mulighet til å konkurrere om de offentlige prosjektene. Han oppfordrer kommunen til å tenke på en bevist måte. Samtidig kan vi som kunder hjelpe andre sektorer ved å være beviste hvor vi legger igjen pengene våre, det vil hjelpe mange om man støtter lokale aktører. Det er viktig at vi kommer oss ut og benytter oss av de tilbudene vi har.

Bekymring for fremtidige ansettelser

Selv om de fleste næringene har stor tro på at de vil komme seg tilbake til et normalt nivå, i tillegg til at hele 81% svarer at det er uaktuelt med oppsigelser, er det likevel ett område hvor det er grunn til å være bekymret. Tallene viser nemlig at det kan bli lite nye ansettelser i fremtiden. Den største bekymringen ligger i ansettelser av ungdommer og lærlinger, derfor jobber næringsforeningen aktivt med å prøve og få næringslivet til å forstå at de må investere i fremtidens arbeidere.

- Når man går tilbake til en normalsituasjon, så ser vi også at bedriftene svarer i liten grad på at de kommer til å foreta nye ansettelser. Da er det grunn til å være bekymret for ungdommen som skal inn i et arbeidsmarked i den sammenhengen. Da tenker jeg spesielt på lærlinger, der vi vet at i noen av fagene våre kan vi miste hele årskull. Vi er derfor opptatt av å bidra med, sammen med skolene og opplæringskontoret, å sette fokus på at vi kan få nye lærebedrifter. Små bedrifter uten erfaring med lærlinger kan være ypperlige lærebedrifter for ungdommen, forklarer Uthus.

Undersøkelsen tok også for seg hvor fornøyde bedriftene var med myndighetenes anbefalinger og råd, hvor flere ga utrykk for at de i stor grad var fornøyde med kommunen og fylkeskommunen, samt rådene fra staten. Bedriftene ga mindre utrykk for å være fornøyde med tiltakene og hvor godt de har virket, spesielt kontantstøtteordningen. Men i utgangspunktet har dette vært en ordning bedriftene har vært fornøyde med.

Nøkkelord

ANNONSE