ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Verket Røros:

Nok et år i pluss

Treningsaktivitet i Verket med ny LED-belysning i taket.
Bildet er tatt fra felles håndballtrening 11.mai med spillere fra Røros IL sine lag i jenter 14 år, gutter 14 år, jenter 15 år og jenter Foto: Roar Aksdal

Verket i pluss for fjerde år på rad.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

27.april 2021 gjennomførte Verket Røros sin årlige generalforsamling.

Årsresultatet før skatt ble kr. 1.377.080,- som er en forbedring på kr. 296.571,- sammenlignet med 2019. Dette er fjerde år på rad at Verket leverer et positivt årsresultat.

Det gode resultatet ble oppnådd tross lavere utleieinntekter pga. Coronapandemien, noe som medførte mange avlyste arrangementer og et inntektstap på ca. kr. 800.000,-. Verket har ikke mottatt kompensasjon for bortfall av disse inntektene.

I en pressemelding heter det at Verket har kontinuerlig jobbet for å redusere sine kostnader og 2020 ble faktisk det året i Verkets tiårige historie med de laveste driftskostnadene hittil.

I 2011 var disse på 7,5 mill., i 2015 på 7,1 mill. og i 2020 på 6,3 mill.kr.

Høsten 2019 ble selskapets gjeld refinansiert. Sammen med et historisk lavt rentenivå reduserte dette selskapets finanskostnader med kr. 957.000,- sammenlignet med året før.

Verket gjennomførte ingen permitteringer i 2020, men valgte i stedet å styrke vedlikehold og utvikling av anlegget, blant annet ble basishallen fornyet med ny LED-belysning, nytt ventilasjonsanlegg, nymalte vegger, dører og tribuner samt nytt gulvbelegg på tribune.

I 2019 fikk Verket tilsagn fra Enova til å gjennomføre to større energisparende tiltak; utskifting til LED-belysning på bane 1-4 og montering av nytt ventilasjonsanlegg i basishallen.

I 2020 ble selskapets gjeld nedbetalt med nye 1,3 mill. kr.

Langsiktig gjeld var pr. 31.des 2020 på kr. 37,4 mill. kr.

I perioden 2017-2020 er selskapets gjeld nedbetalt med over 9 mill. kr.

Nøkkelord

ANNONSE