Annonse
Nea Radio

Tydal:

Nødvendig med skogbruksplan

Illustrasjonsbilde: Skog. Foto: Per Magne Moan

Ordfører i Tydal, Jens Arne Kvello, ber alle skogeiere oppsøke sine respektive kommuner for å oppdatere eller opprette sin skogbruksplan.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

- Uten en skogbruksplan får man ikke levert tømmer til mottak, sier Kvello. Han påpeker at det kan få konsekvenser for den som ønsker å gjøre noe med skogen sin, uten å ha planlagt hvordan det skal gjøres.

Kan få konsekvenser å ikke ha en plan

- Har du gammel skog kan det ende opp med at den blir fredet og ikke kan hogges ned, hvis du ikke har en driftsplan på hvordan det skal gjøres. Da kan du ende opp med å sitte på en stor verdi som du ikke får effektuert, sier Kvello.

Statstilskudd til kommunene

Ved å ha en oppdatert skogbruksplan kan man få tilskudd fra staten slik at egenandelen til skogeierne krymper. Formålet med tilskuddsordningen er blant annet å fremme et bærekraftig skogbruk slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet i følge første paragraf i forskrift for skogbruksplanlegging.