Annonse
Nea Radio

Neste sommer kommer de nye togene

Foto: Jernbanedirektoratet

De fleste perrongene på Rørosbanen må bygges om før de nye togsettene kan settes inn.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Fra juni 2021 starter innfasingen av de nye togene som skal gå på blant annet Rørosbanen, Meråkerbanen og Trønderbanen.

De nye togsettene er er 120 meter lange og såkalt bimodale. Det vil si at de går like godt på strøm fra kontaktledning som på strøm det selv produserer underveis. Togsettene består av tre deler, der en batteripakke utgjør den midterste delen.

Med et bimodalt tog vil man kunne veksle mellom dieseldrift og elektrisk drift.

SKIFTES UT: Motorvogna av typen BM92 skal ut av drift. Foto: Per Magne Moan

Det er de mørkerøde motorvognene av typen BM92 fra 80-tallet som nå skal erstattes av nyinvesteringen som har fått navnet Bimodal FLIRT Type 76.

BIMODAL: Batteripakke i midten

Flirt står for Fast Light Innovative Regional Train, som betyr noe sånt som raskt, lett, innovativt regiontog, og med

Agenda i nye farger

Den andre motorvogna, Agendatoget som det egentlig heter, skal fortsatt gå. Disse ble satt i drift på 90-tallet og er nå lakkert om og fått nye farger.

Samtidig med at dieseltogsettene skiftes ut, skjer elektrifiseringen av Nordlandsbanen sør for Steinkjer og Meråkerbanen.  Dette betyr at om få år vil all lokaltrafikk i Trøndelag kunne kjøres elektrisk.

– Før de nye togene kan settes i drift må de fleste perrongene fra Støren og sørover langs Rørosbanen utbedres. Det sier Berit Bårdstu som er assisterende faglig leder i Bane Nor avdeling Rørosbanen.

Utfordrende

Hun sier de nye perrongene skal være 112 meter lange og at dette er vanskelig flere steder, blant annet ved holdeplassene Ålen og Haltdalen, der det er planoverganger og kulverter.

På Røros er det planlagt at tre FLIRT tog skal stå over natta, noe som krever stor ombygging av stasjonsområdet. På grunn av lengden på de nye togene og planoverganger på begge sider av perrongen er det ennå usikkert hvordan dette kan gjøres.

Ny trafikkstyring

I tillegg til innføring av nye tog, så er planene om innføring av en ny type fjernstyrt trafikktyring av togene i gang.

Dette medfører at en rekke stasjonstjenester slik vi kjenner dem i dag, vil falle bort. Såkalt ERTMS - European Rail Traffic Management System, er et standardisert system for signalisering og trafikkstyring på jernbaner i Europa, er ventet igangsatt på Rørosbanen i løpet av 2024.

Annonse