ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Trøndelag Høyre:

- Nei til sosialisering av gruvedriften 

NEI: Trøndelag Høyre sier nei til sosialisering av gruvedrift og mineralnæring. Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg er fylkestingsrepresentanter for Høyre. Foto: Trøndelag Høyre

Høyre sier nei til SV’s forslag om et statlig gruveselskap.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Trøndelag Høyre har lenge vært en pådriver for en mer aktiv satsing på mineralnæringene i Trøndelag. Så sent som i juni fikk vi fylkestingets støtte for å opprette en linje for stein- og mineralfag på Oppdal videregående skole. Det er nemlig ved å skaffe godt kvalifisert arbeidskraft og bygge gode veier fylket kan bidra aller best til en god utvikling av mineralnæringene i distriktene.

Høyre sier nei til SV’s forslag om et statlig gruveselskap. Det offentlige skal fastsette rammebetingelser som ivaretar miljøet og andre samfunnsinteresser. Private egner seg vanligvis best til å drive næringsvirksomhet med overskudd som via skatteseddelen igjen bidrar til samfunnet. 

Mineralnæringen er en viktig bidragsyter til dagens og fremtidens produkter, og Høyre vil legge til rette for økt mineralproduksjon i Norge innenfor strenge miljøkrav. Også havbunnens mulige mineralrikdom kan gi betydelig verdiskaping. Forskning og utviklingsarbeid kan utløse mer av det enorme potensialet på havets bunn. 

Høyre vil legge vekt på hva kommunene ønsker når det gjelder gruvedrift. Vi ønsker derfor ikke som SV å stoppe gruveprosjekter med stor lokal oppslutning som kan gi verden mineraler vi trenger og lokalsamfunnet arbeidsplasser. 

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg, fylkestingsrepresentanter (H)

ANNONSE