ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nei til obligatorisk individmerking

Illustrasjonsfoto Foto: Ole-Jacob Kvalshaug / Fylkesmannen i Trøndelag

Senterpartiet sier nei til obligatorisk individmerking av rein.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 05.06.2019 kl 14:42

ANNONSE
Annonse

Stortinget er nå i ferd med å vedta en lovendring i reindriftsloven om obligatorisk individmerking av rein, som næringen selv og det samiske folket er helt imot. Senterpartiet på stortinget og på sametinget står samlet og mener lovendringsforslaget krenker folkerettens regler om selvbestemmelse.

-Det er et paradoks at det samtidig som Stortinget har nedsatt en Sannhetskommisjon for å granske den urett som staten har begått overfor det samiske folket, skal det vedtas ett nytt overtramp mot vår fremste urfolksnæring, sier Geir Iversen som er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Finnmark.

Massiv motstand

I høringen som var om saken var det en massiv motstand fra næringen mot regelendringene som regjeringen har foreslått.

- Senterpartiet støtter ikke regjeringa og flertallet i næringskomiteen, og anmoder Stortinget om å sende saken tilbake fordi forslaget strider imot folkerettslig bindende konvensjoner. Den samiske reindrifta har et merkesystem som er funksjonelt, velutviklet og har lange tradisjoner. Senterpartiet mener merkemetode for rein helt klart ligger innenfor den interne selvbestemmelsesretten samene som urfolk har. En så omfattende inngripen i urfolks kulturelle særpreg kan ikke kan gjennomføres uten næringas og samenes samtykke, sier Nancy Porsanger Anti i Senterpartiets sametingsgruppe.

Ikke godt nok utredet

Senterpartiet mener at lovendringsforslaget langt fra er tilstrekkelig utredet, og at en ikke vet konsekvensene av det regjeringa nå ber Stortinget vedta.

- Hva betyr dette for infrastruktur som gjerdeanlegg, strøm og nettilgang, dyrevelferd, kostnader og merarbeid, datasikkerhet, den samiske kulturutøvelsen og reindrift som en del av reiselivssatsingen. Dette er det ikke klarhet i. Lovendringsforslaget truer reindriftsnæringens kultureksistens, sier Ole Eira i Senterpartiets sametingsgruppe.

- Reindrifta har sin særegenhet, og det er nettopp det som gjør reindrifta til det den er. Det rene og det naturlige, og en urfolksnæring med tradisjoner som er nedarvet i generasjoner. En uerstattelige levende kulturbærer, som produserer et unikt produkt som vi omsetter som både mat, opplevelser og kultur, sier Geir Iversen, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Nøkkelord

ANNONSE