Annonse
Nea Radio

NAV Trøndelag:

Nedgang i sykefraværet

Nav Foto: Ola Bjerken

Sykefraværet i Trøndelag gikk ned 1. kvartal i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak færre sykefraværstilfeller med sykdommer i luftveiene, her er antall tilfeller redusert med 64 prosent.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag var på 5,9 prosent 1. kvartal i år. I tillegg kommer det egenmeldte sykefraværet med 0,7 prosent.

Nedgang i legemeldt fravær på 5 prosent

Samlet er det legemeldte sykefraværet i Trøndelag redusert fra 6,2 prosent til 5,9 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2020. Nedgangen er på 5 prosent. For landet har det legemeldte sykefraværet gått ned fra 6 prosent til 5,7 prosent, en endring på 5,2 prosent. Nedgangen i det egenmeldte sykefraværet er størst, det falt med 15 prosent.

Antall med luftveissykdommer redusert med 64 prosent

I Trøndelag er antall tilfeller med sykdommer i luftveiene redusert fra 13 366 tilfeller i 1. kvartal i fjor til 4 775 tilfeller i år.

– Antall tilfeller med sykdommer i luftveiene er det laveste vi har hatt de siste fem årene. Den store nedgangen henger nok sammen med at influensasesongen har uteblitt i år. I fjor vinter ble også mange sykmeldt med diagnosen «mistanke om covid-19». Økt testkapasiteten og negative tester gjør at færre blir sykmeldt. I tillegg har nok også smittevernstiltakene hatt betydning og er medvirkende til et lavt antall tilfeller med forkjølelse og influensa i vinter, sier May Beate Haugan, fungerende direktør i NAV Trøndelag.

Høyest andel med gradert sykefravær i landet

For kvinner er sykefraværet på 8 prosent (-2%), mens for menn er sykefraværet på 4,1 prosent (-9,8%).

– I Trøndelag er andelen med gradert sykemelding på 29,7 prosent, nesten 5 prosentpoeng høyere enn landssnittet på 24,8 prosent og den høyeste andel av fylkene i landet. Dette mener vi er positivt siden kontakt med arbeidsplassen kan gjøre veien tilbake til jobb lettere, sier Haugan. Andelen gradert sykefravær er høyere for kvinner (33,8%), enn for menn (22,8%).

Mer enn halvparten av alle sykemeldte er tilbake i jobb innen 16 dager og tre av fire er tilbake i jobb innen 8 uker.

Sykefraværet høyest innen helse- og sosialtjenester, øker innen undervisning

Sykefraværet er høyest innenfor helse- og sosialtjenester (8,8%) og transport og lagring, samt forretningsmessig tjenesteyting (6,7%). Sykefraværet er lavest innenfor informasjon og kommunikasjon (2,6%) og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (3,2%).

– I alt var det i Trøndelag 699 477 dagsverk som gikk tapt i 1. kvartal i år. 31,9 prosent av disse var innenfor helse- og sosialtjenester.

Sykefraværet er høyest i kommunal forvaltning med 8,6%. Privat og offentlig næringsvirksomhet, samt statlig forvaltning har et sykefravær på 5,1%

Sykefraværet går ned de i de fleste næringer, med unntak av overnatting- og servering (6,2%) og undervisning (5,9%) som begge har en økning fra i fjor.

Sykefraværet synker i alle aldersgrupper, med unntak av de eldste over 65 år. Sykefraværet går mest ned i aldersgruppene under 25 år, med en nedgang på 14,2% i aldersgruppen 16-19 år og en nedgang på 15,5% i aldersgruppen 20-24 år.

Kommuneoversikt 1. kvartal 2021

Lavest: Røros 5,1%, Trondheim og Oppdal 5,2%

Høyest: Leka 9,6%, Osen 7,8%, Steinkjer 7,3%

Øker mest: Røyrvik 108,6%, Leka 81,5%,

Størst reduksjon: Frosta -43,4%, Meråker -31,4%

Byene:

Trondheim 5,2%

Steinkjer 7,3%

Namsos 6,8%

Stjørdal 6,3%

Verdal 6,4%

Levanger 5,9%

Orkland 6,6%

Nøkkelord

Annonse