ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ivar Vigdenes:

Ja til bilbeltepåbud! Og vaksinepass.

Vil ha vaksinepass: Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, vil at det innføres vaksinepass. Foto: Anne Gundersen

I Norge i dag er det påbudt å bruke bilbelte. Ikke til en hver tid, men når du kjører bil. Hvorfor er det dét? Den som ikke bruker bilbelte rammer jo kun seg selv om ulykken skulle være ute.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Bruk av bilbelte er påbudt av flere grunner:

fordi har store kostnader for fellesskapet om noen unødig skulle bli invalidisert eller trenge sykehusbehandling for noe så meningsløst som ikke å bruke bilbelte, skriver ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, i et debattinnlegg.

fordi personer i motgående kjøretøy ikke skal bli påtvunget belastningen av å ha drept noen som gjorde det ukloke valget å ikke bruke bilbelte.

og fordi også bilbeltemotstandere har familie og venner som (på tross av at de velger å ikke bruke bilbelte) er veldig glad i dem.

La oss tenke oss at det var 8% av oss som valgte å ikke bruke bilbelte, og at disse igjen sto for 54% av sykehusinnleggelsene fra veitrafikken. La oss videre se for oss at man fryktet for sykehuskapasiteten pga. det samlede antallet ulykker med personskade på veiene (som var ekstra stort denne vinteren). Da tror jeg de færreste ville foretrukket nedstenging av veier for alle kjørende før man hadde påbudt bruk av bilbelte? Og iallfall nedstenging av også andre samfunnsområder som skole og bosenter for å skjerme den samlede sykehuskapasiteten? Jeg tror sågar krav om bilbeltepåbud hadde kommet lenge før man hadde begynt å spørre seg om hvorfor ikke sykehuskapasitet var mye høyere for å håndtere en slik topp. Ikke tror jeg noen ville argumentert med at et slikt påbud mot biltelte ved kjøring i bil var egnet til å gro mistro mot myndighetene fra de som var bilbeltemotstandere heller.

Snarere tror jeg de 90% som brukte bilbelte ville kunne begynne å mistro myndighetene om det ikke ble innført påbud om bruk av bilbelte.

Alt det ovenfor er det fullt ut mulig å sammenligne med dagens vaksinasjonsdebatt. De åpenbare negative samfunnsmessige konsekvensene av at noen fortsatt velger å gå uvaksinert gir i utgangspunktet mer enn nok argumenter for et allment påbud om vaksine for alle utenom de få som av medisinske årsaker ikke kan ta vaksine. Uenigheten ligger i -hvor inngripende- man måtte mene det å pålegge vaksinasjon ville være.

Selv om det kan nevnes at Norge flere ganger i nyere tid har hatt rene vaksinepåbud kan man av det offentlige ordskiftet få inntrykk av noe annet. Jeg er allikevel i mot et slikt allment vaksinepåbud. Og det finnes flere argumenter for dette som jeg ikke går inn på her.

FHI har på sin side imidlertid tilrådd innføring av krav om vaksinepass ulike steder i samfunnslivet. Ikke fordi de uvaksinerte smitter andre mer, men fordi konsekvensene hvis de selv blir smittet i sum vil være større. Derfor er FHI’s anbefaling at en negativ koronatest ikke skal kunne oppveie for manglende vaksinering (slik dagens ordning med det kompliserte, og i praksis ikke ibruktatte koronasertifikatet gjør). Dette er et målrettet tiltak jeg mener myndighetene bør vurdere avgrensning og innretning av fram mot neste tiltaksperiode. Som alle andre tiltak må det være forholdsmessig og tidsavgrenset i sin innretning.

Det er ikke gitt at det vil være nok. Snart 2 år ute i pandemien vil det allikevel være riktig. Riktig også for at den store majoritet skal akseptere alle andre mulige tiltak med betydelige konsekvenser for arbeidsplasser, psykisk helse og verdiskaping. Samtidig som vaksinasjon fortsatt vil være frivillig, med alle de argumenter som også gjelder for dette.

Et bilbeltepåbud innebærer da heller ikke at politiet bærer deg ut i bilen, starter motoren og opererer på deg bilbeltet. Men det innebærer at om du ønsker å kjøre bil så må du bruke bilbelte. Det er ikke noe autoritært over dette. Tvert i mot er det normen i de fleste frie, liberale og demokratiske land.

Under samme lys bør også krav om vaksinepass vurderes. F.eks for å komme inn på restauranter, kultur- og idrettsarrangementer, eller andre steder der mange folk møtes. Som uvaksinert løper man en mye større risiko for helseskade på disse arenaene, og samfunnet trenger å spre belastningen på sykehus/intensiv utover i tid.

Til syvende og sist skal de fleste av oss ha fått korona. Når vi kommer dit vet vi allerede at det vil være langt flere syke og døde blant de som var uvaksinert enn de som var vaksinert. Et slikt individuelt valg skal vi akseptere, og alle syke skal i Norge få all den hjelp vårt helsevesen kan gi. Men i mellomtiden tror jeg det vil kunne slite noe voldsomt på den kollektive dugnadsvilje for etterlevelse av anbefalinger og tiltak, og vi lar samme gruppe uforholdsmessig belaste sykehus og intensivplasser slik at andre mister jobb og livsinntekt.

At man blir fremstilt som illiberal bare ved å tenke i disse baner kan hverken forstås eller aksepteres.

I alle fall ikke så lenge vi har et bilbeltepåbud.

Mvh

Ivar Vigdenes

Ordfører i Stjørdal kommune (Sp)

Nøkkelord

ANNONSE