ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Natur- og miljøorganisasjoner klager inn Stjørdal kommunes E6-vedtak

Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Ellen Andersson. Foto: Anette Fossmo

I følge klagen har vedtaket så store mangler at det er ugyldig.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

En rekker natur- og miljøorganisasjoner gikk sammen forrige uke for å sende inn en klage på Stjørdal kommunes vedtak av ny reguleringsplan av E6. Organisasjonene mener vedtaket blant annet svikter ved å inneholde flere formelle feil og finner det problematisk at kunnskapsgrunnlaget skal hentes inn etter at reguleringsplanen er allerede vedtatt. En av organisasjonene som har sendt klage er Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, og leder Ellen Andersson begrunner hvorfor klagen ble sendt:

- Det er en felles klage med mange organisasjoner som reagerer på at når utbyggingen går fra 90 til 110 km/t, så vil det bli mye mer masse som skal dumpes, samt mye større områder som blir berørt. Og dette er et område som vi alle på Stjørdal vet er veldig berørt fra før, av diverse utbygginger, forklarer Andersson.

Både lokale og nasjonale organisasjoner har gått sammen om denne klagen, blant dem finner man representanter fra: Norsk Ornitologisk Forening Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Norske Lakseelver, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, NJFF Nord-Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Norges Naturvernforbund og Sabima.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

Stor belastning på Stjørdalselven

En av argumentene for klagen er at det ikke er sett godt nok på den samlede belastningen en slik utbygging vil bety for området rundt. Klagen spesifiserer at vedtaket ikke er forenelig med blant annet naturmangfoldloven § 7 og vannforskriftloven § 12. Det er snakk Stjørdalselvens viktigste munningsområdet, et område som allerede er kritisk utsatt grunnet utbygging.

- I henhold til Naturverns-loven og vannforskrift-loven skal man ha en ordentlig utredning for å se på den samlede belastningen i en utbygging, det er det ikke gjort her. Vi mener jo at den samlede belastningen blir veldig stort for det området. I tillegg er det et område som er viktig, både for fugler (vadefugler spesielt), laks, ørret og også ål, faktisk. Stjørdalselven er en nasjonal lakseelv og vi har et ansvar for å ta vare på de artene som har blitt veldig reduserte, forteller Andersson.

- Stjørdalselven har vært et av de store elvebeltene i Trøndelag. Det er en del av dem og det er nesten ikke noe igjen av noen av dem, alle er utbygd. Det er jo der vi bor, så da blir det utbygd også. Stjørdalselven har blitt belastet veldig mye, i og med at vi både har flyplass, vei og jernbane i nærheten av elven. Vi har hatt flere utbygginger og gjort tiltak for å bøte på skade, men de tiltakene blir jo nå fylt igjen med masse ifra sprengingen i tunellen, legger hun til.

Manglende kunnskap

Et annet punkt som burde vært vurderte bedre i følge klagen, er den samfunnsnytten av å heve fartsgrensen, spesielt i sammenheng med de negative virkningene det vil ha på miljøet.

- For omtrent et år siden erklærte Stjørdal kommune klima- og miljøkrise. Når man erklærer noe sånt må man gjøre noe for det også, men det blir jo ikke noe redusert klimautslipp ved å heve fartsgrensen fra 90 til 110. 90 km/t er jo egentlig en bra fart det. Det utgjør ikke noe spesielt mye om man kjører 90 eller 110, sier Andersson.

Noe av det organisasjonene sterkest reagerer på er at kommunen ser ut til å ha vedtatt den nye E6 reguleringen uten å ha godt nokk kunnskapsgrunnlag for å ta en slik avgjørelse.

- Det reagerer vi veldig på. Fagfolk har jo sagt at de er bekymret for konsekvensene av det her, det er ikke utredet ordentlig. Men bekymringen er der blant biologer og andre forskere. At kommunestyret i Stjørdal tar en avgjørelse uten å forholde seg til faktakunnskap synes jeg er svakt, understreker hun.

Nøkkelord

ANNONSE