ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kartlegging:

Kartlegger spredning av ferskvannsfisk

GJEDDE: Gjedde er en art som stadig blir satt ut i norske vassdrag. Dette er forbudt og til stor skade for de stedegne artene og for naturmangfoldet generelt. Foto: Odd Terje Sandlund, NINA

Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er en økende problem. Meld fra til NINA dersom du har observert en fremmed fiskeart i år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 25.11.2019 kl 14:37

ANNONSE
Annonse

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet om å kartlegge spredningen av disse uønska fremmede fiskene i Norge.

- Det gjelder både arter med en naturlig innvandring, men som har blitt spredt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, og arter som har blitt innført fra utlandet, sier NINA-forsker Trygve Hesthagen.

Den første gruppen med en naturlig innvandring er særlig gjedde, ørekyt, mort, sørv og abbor. Fra utlandet er det innført elleve fiskearter; karpe, suter, gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle, rødgjellet solabbor, canadarøye, regnbueørret, pukkellaks og bekkerøye.

- Dersom du har observert eller kjenner til spredningen av noen av disse artene i løpet av det siste året/årene, ønsker vi at dette blir rapportert til NINA, sier Hesthagen.

Opplysninger om art og sted kan sendes til Trygve Hesthagen (trygve.hesthagen@nina.no) eller Odd Terje Sandlund (odd.sandlund@nina.no).

På NINA sine nettsider kan du lese mer om fremmed ferskvannsfisk.

Nøkkelord

ANNONSE