Annonse
Nea Radio

Rusreformen:

– Nærmest legalisering av narkotika

Kraftig motstand: Leder for hovedutvalg utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Kari Anita Furunes, står bak forslaget som ble vedtatt som høringssvar på rusreformen fra fylket. Den skiller seg skarpt fra reformutvalgets opprinnelig forslag. Foto: Senterpartiet

Trøndelag fylkeskommune har kommet med sin høringsuttalelse og den går stikk i strid med Rusreformutvalgets opprinnelige forslag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Rusreformen, som har fått navnet "Fra straff til hjelp", er ute på høring og Trøndelag Fylkeskommune har nå levert sitt høringssvar. Det var til slutt forslaget til leder for hovedutvalg utdanning, Kari Anita Furunes (SP), som ble vedtatt.

– Etter min mening har reformutvalget tatt forskning og brukt det etter eget forgodtbefinnende. Hun mener at utvalget blant annet ikke har definert de forskjellige brukergruppene godt nok.

– Det vi ser er at det ikke skilles mellom tunge brukere som har kommet langt i sitt forløp, og yngre brukere i tenårene, sier hun.

– Det er ingen som motsetter seg at tunge rusmisbrukere skal få tilrettelagt hjelp, men når det gjelder de yngre gruppene må vi bruke andre tiltak.

Saken fortsetter under lydfila:

Legalisering?

Noe av det Furunes reagerer sterkest på, er forslaget om at det ikke skal være straffbart å være i besittelse av opp til fem gram av et hvilket som helst stoff.

– Fem gram heroin utgjør 166 brukerdoser. Det er ingen som går med slike mengder på seg til eget forbruk, mener hun.

– Dermed vil det i praksis si at vi gir frie tøyler til langere og det kan vi ikke være bekjente med. Hun viser til politiets og Statsadvokatembedets høringsuttalelser.

– Her er det klinkende klart at det å kunne være i besittelse av så store mengder narkotika, hverken vil føre til mindre forbruk eller mindre kriminalitet. Og for oss er det en selvfølge at det ikke skal bli lettere å få tak i narkotiske stoffer etter rusreformen, tordner Furunes.

Trøndelagsmodellen

Fylkeskommunen har særlig ansvaret for oppveksten til ungdom mellom 15 og 21 år. Furunes forklarer at man i Trøndelag har utviklet en modell som kan vise til gode resultater for nettopp denne aldersgruppen.

– Det er sånn at om du i dag blir tatt for å være i besittelse av narkotika så får du dette på rullebladet. Om det skjer, så vil det få konsekvenser for livet ditt, for eksempel ved at du ikke får ta førerkort, du blir utestengt fra enkelte utdanninger og du vil bli nektet innreise i en rekke land. Hun sier videre at i Trøndelag praktiserer man det slik, at ungdom i en slik situasjon slipper å få forholdet på rullebladet, dersom de inngår en såkalt ruskontrakt.

– Det vi opplever er at svært mange velger denne typen oppfølging, og dermed stanser man en utvikling som kunne ha ført rett ut i det vi vet er et svært vanskelig livsløp. Derfor er vi enige med politiet i at det må være muligheter for sanksjoner når noen blir tatt i besittelse av narkotiske stoffer.

Partiskiller

Kari Anita Furunes vedgår at det hun ser som de mest kontroversielle punktene i forslaget til rusreform, nok er gitt i beste mening.

– Men vi mener likevel at man går alt for langt. Hun peker på at det er klare partiskiller når det gjelder å løsne på det som i dag er lovverket for besittelse av narkotika.

– Lengst fra oss er Venstre som ønsker full legalisering, men også MDG og deler av Høyre går for denne modellen. Men la meg understreke en gang til, en rusreform skal ikke gjøre det lettere å få tak i stoffer som betyr en stor påkjenning, både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet.

Nøkkelord

Annonse