ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Når skal NAV-kontoret holde åpent?

Fylkesmann Frank Jenssen. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Økonomisk sosialhjelp og de andre sosiale tjenestene skal være tilgjengelige for alle som kan trenge dem. Det påvirker også muligheten til å ha reduserte åpningstider, skriver fylkesmannen i en pressemelding

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

De aller fleste NAV-kontorene i Trøndelag har nå åpnet igjen, men flere har redusert åpningstid. Det betyr at flere NAV-kontor har stengt for ikke-avtalte besøk enkelte dager i uken eller i deler av kontortiden. Hva kan innbyggerne forvente av åpningstider fra sitt lokale NAV-kontor?

Uttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå sendt et brev til alle landets fylkesmenn, for å utdype hva som kreves av åpningstider ved NAV-kontorene. Direktoratet viser til til disse hovedpunktene:

Kommunen organiserer virksomheten sin slik den ønsker, innenfor rammene av loven.

Kommunen har ansvaret med å sørge for at de sosiale tjenestene alltid er tilgjengelige.

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett. De sosiale tjenestene er til for personer som ofte er i en vanskelig livssituasjon. De kan trenge hjelp raskt, og klarer ikke nødvendigvis å beherske digitale verktøy. Kommunen må derfor sikre at personer kan få hjelp ved personlig oppmøte.

Alle sosiale tjenester skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet setter en nedre grense for hva som kan aksepteres av begrensninger i åpningstiden. Hva som innebærer en forsvarlig åpningstid må vurderes konkret i hver enkelt kommune. Åpningstider må derfor vurderes og avtales lokalt.

Begrensede åpningstider må begrunnes konkret i relevante forhold, som antall innbyggere, antall tjenestemottakere, innbyggernes behov og tilgjengeligheten på andre arenaer.

Hva gjør Fylkesmannen?

Siden uttalelsen fra direktoratet har betydning for kommunenes rolle som tjenesteyter, har vi videresendt brevet til alle kommunene i Trøndelag, alle NAV-kontorene i Trøndelag og til NAV Trøndelag.

Vi følger fortløpende med på utviklingen i tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i kommunene i Trøndelag, og kan blant annet bistå med veiledning og gjennomføre tilsyn. Tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene er også tema for en landsomfattende undersøkelse, som vi skal gjennomføre på vegne av Helsetilsynet i flere trønderske kommuner i 2020 og 2021.

Nøkkelord

ANNONSE