ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Når livet ikke blir som før

Medisinskfaglig overlege ved Unicare Røros, Frode Skanke. Foto: Anita Sivertsgård

Flere og flere overlever kreftsykdom takket være moderne kreftdiagnostikk og behandling, men samtidig blir det en tsunami av kreftoverlevere med behov for rehabilitering.


Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I Ukas kaffegjest møter du overlege Frode Skanke ved Unicare Røros, som jobber direkte med rehabilitering av kreftpasienter.

Belastende og krevende

Man ser at flere og flere sliter med seneffekter etter behandling av kreftsykdom, noe som er belastende både for den behandlede, men også krevende for pårørende.

Frode Skanke er medisinskfaglig overlege ved Unicare Røros og har jobbet med rehabilitering av kreftpasienter i mange år. På Røros kommer både langtidsoverlevere, de med senskader og de som nylig har avsluttet sin behandling.

Tsunami av kreftoverlevere

Moderne kreftdiagnostikk og behandling har gitt en betydelig bedre overlevelse. I dag lever 6 av 10 kreftpasienter minst 5 år etter at kreftdiagnosen ble stilt. Medaljens bakside er at både kreftsykdom og behandling kan gi seneffekter med betydning for livskvalitet og funksjonsevne, inklusive arbeidsevne. Spennvidden er stor fra hjerte-/lungeaffeksjon til fatigue og angst/depresjon.

Ressurkrevende kartlegging

Det kreves tid og ressurser for å kartlegge hele sykdomsbildet og ikke minst for å se mennesket bak symptomene. I dag ser man tydelige tegn på at det moderne helsevesen ikke har nok tid eller ressurser til denne kartleggingen. Om lag 75 prosent av dem som gjennomgår kreftsykdom og behandling klarer å restituere seg over tid på egen hånd eller ved enkle tiltak. Men hvor og hvordan skal de som trenger «noe mer» ivaretas når antallet vil øke i tillegg?

Rehabilitering ved Unicare

Unicare Røros driver i dag en institusjon hvor antallet personer som ønsker rehabilitering etter kreftsykdom har økt sterkt de siste årene. Definisjonen av rehabilitering, som Unicare Røros skal jobbe etter, stiller krav til kartlegging og gode rehabiliteringsprogram. Det sentrale er pasientens egne mål, og hovedfokus skal være på hvordan man kan oppnå disse under og etter avsluttet rehabiliteringsopphold. Dette krever faglig kompetanse og tydelige råd, og så må disse avstemmes mot pasientens personlige mål.

Et reddet liv skal også leves

- Utfordringen med at flere overlever kreft er senskadene. Få snakker om baksiden, vi har nok hatt alt for lite fokus på det. En seneffekt er et helseproblem som starter under kreftbehandlingen og som varer mer enn et år etter at pasienten er ferdigbehandlet. Voksne, som er behandlet for kreft som barn, kan få seneffekter så lenge som 30-40 år etter avsluttet kreftbehandling. Seneffekter har variabel alvorlighetsgrad med varierende innvirkning på livskvalitet, men en viktig ting å huske på er at et reddet liv skal også leves, sier Frode Skanke.

Man ser at flere og flere sliter med seneffekter etter behandling av kreftsykdom, noe som er belastende både for den behandlede, men også krevende for pårørende.
Frode Skanke er medisinskfaglig overlege ved Unicare Røros og har jobbet med rehabilitering av kreftpasienter i mange år. På Røros kommer både langtidsoverlevere, de med senskader og de som nylig har avsluttet sin behandling.

Nøkkelord

ANNONSE