ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu Sparebank deler ut penger:

Nå kan lokale lag og foreninger søke

Arkivbilde fra gavetildeling i 2021: Ledelsen i Selbustrand IL, Ole Morten Balstad og Jan Ove Fuglem samt Anne Garberg Gresseth og Vibeke Marstad fra Selbu Sparebank under overrekkelsen. Foto: Stian Elverum/Nea Radio

Selbu Sparebank vil gi tilbake noe av bankens overskudd det siste året til lokalsamfunnet i Selbu og Tydal. Tilbakeføringen skjer i form av gaver til allmennyttige formål. I tillegg skal det deles ut prosjektmidler.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Den årlige utdelingen som Selbu Sparebank gjør til lokale lag og foreninger har bidratt til et uttall av tiltak for barn og ungdom og det banken sjøl omtaler som allmennyttige formål. Anne Garberg Gresseth i Selbu Sparebank forteller mer om året søknadsrunde i lokalsendingen fra klokka 10.00 torsdag i NeaSelbu/Tydal eller i lydspilleren under.

Skal du søke må du ha oppfyllt følgende kriterier:

- Fellestiltak som er organisert gjennom lag og organisasjoner.
- Lag som ikke har samarbeidsavtale med banken kan søke om både gave og prosjektmidler
- Lag med samarbeidsavtale med banken kan søke om prosjektmidler
- Lokalisert i bankens lokalmarked Selbu og Tydal
- Som benytter Selbu Sparebank som bankforbindelse
- Med allmennyttige formål

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

- Allmennyttig formål
- Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
- Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø
- Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
- Nytenking og verdiskaping
- Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
- Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
- Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet
- Nærmere opplysninger fås ved henvendelse i banken.

Nøkkelord

ANNONSE