ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nå kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen

Ordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

. I dag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader. Tusenvis av bedrifter kan få utbetalt penger om få dager.

– Jeg vet at mange har ventet utålmodig på økonomisk støtte. Næringslivet vårt sliter fortsatt i motbakke, og jeg håper og tror mange vil søke om tilskudd nå når kompensasjonsordningen åpner.Ordningen er slik at de hardest rammede bedriftene får mest støtte. Kompensasjonsordningen er laget så bred som mulig for å hjelpe de fleste som har stort omsetningsfall som følge av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø.

Kompensasjonsordningen er et av de viktigste tiltakene regjeringen setter inn for å hjelpe de mange små og store bedriftene som har fått redusert aktiviteten sin som følge av korona-pandemien. Det kan i første omgang søkes støtte for perioden september – desember. Ordningen dekker inntil 70 prosent av faste unngåelige kostnader for september og oktober, og 85 prosent for november og desember. Ordningen åpner i dag klokken 08.00. Bedrifter som har papirene i orden, vil få pengene raskt inn på konto når de har søkt.

– Nå ser vi fram til å komme i gang for å bistå et kriserammet næringsliv. Vi har gjennomført flere tester for å sikre at alle kontrollmekanismene i løsningen er på plass og at utbetalingen fungerer godt. Vi har jobbet tett med Digitaliseringsdirektoratet siden vi benytter søknadsskjemaet i Altinn, og vi har samarbeidet godt med regnskaps- og revisorbransjen for å sikre at løsningen treffer målgruppen godt, sier direktør i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Periodene det nå kan søkes om går fra september til desember 2020. Bedrifter kan søke om kompensasjon helt frem til 14. mars. De bedriftene som ikke allerede har ordnet avtaler med autorisert regnskapsfører eller revisor bør gjøre det nå. Da går saksbehandlingen raskere og pengene kommer raskere inn på konto.

Automatisk saksbehandling

Kompensasjonsordningen bygger på at de unngåelige kostnadene som dekkes er objektive og klart definerte. Kompensasjonsordningen er bygget på en automatisk, digital løsning slik at bedriftene raskest mulig skal få dekket faste kostnader som er enkle å kontrollere og dokumentere. Løsningen er dimensjonert for å kunne håndtere tusenvis av søknader per minutt.

Innsynsløsning for media

Det er laget en egen innsynsløsning for ordningen som oppdateres hver time: Kompensasjonsordning for næringslivet (brreg.no) Her kan alle se hvem som har fått godkjent sine søknader og fått tildelt tilskudd. Enkel statistikk med nøkkeltall blir også å finne i innsynsløsningen.

Nøkkelord

ANNONSE