ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ja til bibliotek:

– Nå går toget

De seks fra opposisjonen som stemte mot å inngå en leieavtale med Coop Midt-Norge for bibliotek. De andre 21 stemte for. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Kommunestyret på Røros sa i kveld ja til å leie biblioteklokaler av Coop Midt-Norge på Nilsenhjørnet. 21 representanter stemte for og seks stemte mot.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.04.2022 kl 11:05

ANNONSE
Annonse

– Nå går toget og da må vi være med etter mitt syn, sa varaordfører Christian Elgaaen og det var en mening som ble gjentatt av flere talere fra posisjonen.

Gratisprinsippet for innbyggerne ble fremhevet som et viktig punkt fra flere og det faktum at man har jobbet med å få på plass en permanent løsning for et bibliotek på Røros over flere tiår. De gamle lokalene til både biblioteket og frivillighetssentralen var tungtveiende argumenter for mange av kommunestyrets medlemmer i kveld.

Varaordfører Christian Elgaaen fra SV mente at det var nå man hadde sjansen til å få et nytt bibliotek på Røros. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Beklagelse fra kommunedirektøren

Økte leiekostnader gjorde debatten hetere enn planlagt med fingerpeking mot administrasjonen for økningen som ble beskrevet som “politisk ukjent” frem til relativt nylig. Det vil si at kommunestyrerepresentantene ikke visste om en vesentlig økning i leiekostnadene for kommunen en god stund etter dette var faktum i prosjektet.

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås tok selvkritikk på dette punktet og beklaget overfor kommunestyrerepresentantene fra talerstolen.

– Jeg beklager veldig at disse opplysningene ikke kom på et tidlig tidspunkt overfor politisk ledelse og videre kommunestyrets representanter, sa Jensås.

Alle partier og representantene som var oppe på talerstolen godtok beklagelsen men syns det var kritikkverdig.

Har ikke råd

De som stemte imot syns at kommunen ikke har råd til en slik leieavtale over så mange år, eller ville ha prioritert annerledes.

– Vi har ikke råd til dette. Det som egentlig skulle være en gladsak har blitt etter min mening en trist sak, sa Stein Petter Haugen fra Senterpartiet som mente at leieavtalen med Coop Midt-Norge ville ha en stor påvirkning på budsjettene til kommunen i lang tid fremover.

Leiekostnaden per i dag er estimert til tett på 2,9 millioner kroner årlig, men den endelige kostnaden vet man først etter bygget er ferdig. Avtalen sier at det er den endelige prisen på prosjektet som avgjør hva kommunen må ut med i leie.

Stein Petter Haugen fra Senterpartiet mente at kommunen ikke har råd til å inngå leieavtalen med Coop. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Dette ble også gjentatt av Røros Høyre som fremmet et alternativ to til innstillingen om å ikke gå videre med leieavtalen med Coop.

– Vi har ikke råd til dette og vi fra Høyre vil fremme et endringsforslag om å ikke gå videre med avtalen med Coop, sa Rob Veldhuis fra Røros Høyre.

Høyre har signalisert at de heller vil bruke pengene på Røros skole isteden for et nytt bibliotek.

Skal ikke selge Reiselivets hus

Under avstemningen fikk Høyre sitt forslag seks stemmer og falt. Dermed ble det flertall for å gå videre med leieavtalen med Coop Midt-Norge og Røros får et nytt bibliotek på Nilsenhjørnet.

I tillegg ble et endringsforslag fra Arbeiderpartiet, SV og Røroslista vedtatt. I forslaget går man inn for å stryke punktet i innstillingen fra kommunedirektør Jensås om å selge Reiselivets hus for å finansiere de økte leiekostnadene. I stedet ble ordlyden at kommunedirektøren skal legge frem en sak for kommunestyret om fremtidig bruk av Reiselivets hus.

Hør intervjuet med Christian Elgaaen her:

Hør intervjuet med Stein Petter Haugen her:

Nøkkelord

ANNONSE