ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ønsker du å beholde fritidsboligformålet på din eiendom?

Nå er tiden for å komme med innspill

Kommuneplanens arealdel revideres i Selbu

Johanna Marie Lien i Selbu kommune ønsker dine innspill til kommuneplanens arealdel før fristen 16. desember. Foto: Maiken Gjærevold Woldseth

Areal- og kommuneplanlegger, Johanna Marie Lien, håper så mange som mulig kommer med sine innspill til kommuneplanens arealdel. Fristen er 16. desember.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for hele Selbu, som viser hvilke formål vi har på forskjellige området. Eksempler på formål kan være lnfr-formål som står for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Så har man også områder avsatt til blant annet utbyggingsformål som bolig, næring, tjenesteyting og fritidsbebyggelse(hytteformål).

- Det er også flere hensynssoner, sier Lien.

Kommuneplanens arealdel gjelder frem til 2024, og nå er det på tide å ta fatt på den omfattende jobben det er med å utvikle en ny plan som skal vare frem til 2034.

Viktig med innspill

Lien tror mange har tanker om ting de ønsker å gjøre med eiendommene sine.

- Det kan være fradeling av boligfelt, eller hyttetomter, eller ordne med næringsområde på grunneiendommene sine. Vi vet det er mange som har sånne tanker og da er det viktig at vi får innspill på det nå så det får riktig formål i kommuneplanens arealdel.

Om man ikke kommer med sine innspill nå kan det bli vanskeligere å få gjennomført planene sine.

- Konsekvensen kan jo bli at man ikke får gjennom saken sin eller at saken blir mye tyngre å kjøre. Det er viktig å få med sine planer i forbindelse med kommuneplanens arealdel siden den er førende for alle arealsaker i kommunen, og sikrer en helhetlig vurdering.

For å gjøre prosessen mer folkelig har kommunen også startet en spørreundersøkelse der man kan skrive hvordan man mener at Selbu kan bli enda bedre i 2035.

Oppimot 1000 hyttetomter i Selbu

- Vi prøver å ta noen grep rundt de store arealene som er avsatt til fritidsbebyggelsesformål.

Mange arealer er avsatt til det formålet, men som ikke inngår i en detaljreguleringsplan.

- Vi vet at det er mange som ønsker å komme med nye områder med samme formål. Hvis man skal få det til å gå opp så er vi nødt til å tilbakeføre noen områder til landbruksformål.

- Vi har nesten 1000 ledige hyttetomter i Selbu i dag, det er nok til flere tiår fremover.

Hun påpeker at det derfor er viktig at folk som ønsker å beholde formål de har på slike eiendommer i dag kommer med innspill om dette før fristen.

- Spesielt viktig er det at de som har tanker om hyttetomter følger med nå. Hvis man ikke sender inn innspill om å beholde fritidsboligformålet sitt risikerer man at formålet de har fått på sin eiendom tidligere vil bli omgjort i ny plan.

Folkemøter

Mer informasjon om temaet skal man nå få i to folkemøter, ett 30. november og ett 7. desember. Begge vil foregå i Selbu rådhus.

Hør intervjuet med Johanna Marie Lien her:

ANNONSE