Annonse
Nea Radio

Flomfaren øker:

Nå er det oransje nivå Trøndelag

Foto: Stine Skov Christensen

Meteorologene frykter stor snøsmelting og ber folk være oppmerksomme på stigende vannstand.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Meteorologisk Institutt melder mandag at det er ventet raskt stigende temperatur, og påfølgende stor snøsmelting i indre og sørlige deler av Trøndelag.

Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i alle elver der det ligger snø i nedbørfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva. Det er fra lørdag vannføring på gult nivå i flere elver. Fra mandag ventes vannføringen i enkelte elver å være på oransje nivå. For de høyestliggende områdene vil vannføringsøkningen komme litt senere.

Anbefaling

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Konsekvenser

Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader.

Oransje nivå

Oransje farevarsel sendes ut når konsekvensene vil bli omfattende for mange mennesker.

Dette betyr at været kan føre til alvorlige skader og at det er reell fare for at liv og verdier kan gå tapt.

Veier kan bli stengt og avganger med båt, fly og annen transport blir kansellert.

Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er trygt å gjøre det du hadde planlagt i områdene som er berørt av oransje farevarsel.

Annonse