Annonse
Nea Radio

Nå er bålbrenning forbudt

Bålbrenning Foto: Per Magne Moan

Fram til 15. september er det restriksjoner for å gjøre opp ild i skog og mark.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Det er kanskje ikke så mange som tenker på det på en dag som i dag, med regn og sludd over store deler av Trøndelag, men fra nå av er det restriksjoner på bålbrenning over hele landet.

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Norsk Brannvernforening sier at det likevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med brannvesenet.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det.

Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Slikt forbud kan også gis utenfor tidsrommet 15. april-15. september.

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det iverksettes sikkerhetstiltak, og at ilden er slokket før stedet forlates.

Nøkkelord

Annonse