ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Moria

Bjørn Salvesen Foto: Per Magne Moan

Trøndelag Fylkesting legger press på regjeringen i Moria-saken.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Trøndelag Fylkesting gjorde, mot FrP sine stemmer, følgende vedtak 23.april:

- Fylkestinget mener prinsipielt dette ligger utenfor Fylkestingets kompetanse, men på grunn av den ekstraordinære situasjonen mener Fylkestinget at Norge både bør jobbe for en felles europeisk løsning, men også melde seg sammen med de landene som nå bidrar til relokalisering av enslige mindreårige fra Hellas, som etter vurdering fra FN, IOM (International Organization for Migration) og EASO (European Asylum Support Office) har stort behov for beskyttelse. Det vil avlaste noe i den kritiske situasjonen vi nå ser i for eksempel Moria.

Rødt fikk dessverre kun støtte fra SV, MDG, V & undertegnede, og dermed ikke flertall, for sitt opprinnelige og mindre byråkratiske forslag (alle stemte etterpå subsidiært for forslaget over):
- Trøndelag Fylkesting slutter seg til kravet om at barnefamilier må evakueres fra Moria.

Mitt (noe omskrevne) innlegg i saken:

- Man kan bli overveldet av dimensjonene på det totale bildet av verdens flyktningesituasjon. Ifølge FN er 71 millioner på flukt, hvorav 26 millioner har status som flykning, 3,5 millioner er asylsøkere og resten er internt fordrevne. Årsakene er komplekse: Det kan nevnes totalitære regimer, en grunnleggende urettferdig økonomisk verdensorden, og kriger. Dessverre har Norge gjennom sin deltagelse i NATO vært en del av sistnevnte årsak.

Så til Moria-leiren:

Den har blitt selve symbolet på en sviktende politikk overfor de som på risikabelt vis har kommet til Europa, av høyst forskjellige årsaker selvfølgelig. Og det ligger en fare her ved at andre flyktninger og asylsøkere blir oversett.
Men dette er en leir i Europa hvor Hellas tar belastningen som Schengenlandenes yttergrense, og hvor normal saksgang for lengst har brutt fullstendig sammen. Det gir Norge et særskilt ansvar.

Barnas situasjon i leiren er ufattelig grusom med sult, sykdom og overgrep. Det i seg selv er grunn god nok til at Trøndelag Fylkesting må legge et politisk press på regjeringen for å ta en aktiv del i å løse den prekære humanitære krisen.
Særlig vekt må det også legges på at Trondheim er blant byer som har sagt seg villig til å ta i mot flere asylsøkere. Norge har vist stor handlekraft nasjonalt i koronakrisen, nå må vi også vise internasjonal handlekraft her vi sitter på vår grønne gren.»

Bjørn Salvesen
Trøndelag Fylkesting (uavhengig)

Nøkkelord

ANNONSE