Send inn kunngjøring

Kunngjøringer brukes av frivillige lag og organisasjoner. Dette er en muntlig melding i våre radiosendinger samme dag og dagen før ditt møte eller aktivitet for dine medlemmer.

Send inn kunngjøring
Velg tjeneste

* Brukes om du allerede har betalt for inneværende kalenderår

Annet
Spamkontroll
ANNONSE