Tilbake til nettavis

Kommunal informasjon

Send inn informasjon

Frivillighetspris

Selbu/Tydal - 13.09.2018 kl 12:00 - 08.10.2018 kl 12:00

SELBU KOMMUNES FRIVILLIGHETPRIS
Alle lag, organisasjoner og innbyggere i Selbu inviteres til å fremme forslag på kandidat til
Selbu Kommunes Frivillighetspris for 2018.
Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet.
Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
Begrunnet forslag på kandidat sendes til:
Selbu Kommune, Gjelbakken 15, 7580 SELBU eller på mail:
postmottak@selbu.kommune.no innen 8. oktober 2018.
Selbu kommune Selbu Frivilligsentral

Kulturprisen Selbu

Selbu/Tydal - 17.09.2018 kl 12:00 - 08.10.2018 kl 23:00

 Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Selbu, men kan også tildeles personer eller kulturtiltak som på en eller annen måte er knyttet til bygda. I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen.
 Rammen for «det utvidede kulturbegrep» blir lagt til grunn. Det skal legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kulturtiltak.
 Kulturprisen skal være en honnør for oppofrende kulturarbeid, samt tjene som en inspirasjon for disse.

Skriftlig begrunnede forslag sendes postmottak@selbu.kommune.no innen 8.oktober 2018

Drift og vedlikehold av private veger Tydal

Selbu/Tydal - 17.09.2018 kl 12:00 - 15.10.2018 kl 23:00

Tydal kommune har for budsjettåret 2018 avsatt midler til drift og vedlikehold av private veger i kommunen.
Det kan søkes om tilskudd til drift og vedlikehold av private veger med bosetting eller næringstilknytning i henhold til vedtatte retningslinjer. Tilskuddet er fastsatt til kr. 7,- pr. lengde meter veg som er lengre enn 100 m.
Elektronisk søknadsskjema finnes på www.tydal.kommune og ved servicekontoret, tlf. 73 81 59 00. Søknaden sendes Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller postmottak@tydal.kommune.no innen 15.10.2018.
Søknader innkommet etter fristens utløp 15. okt vil ikke bli behandlet.