ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stjørdal SV:

– Mer til velferd og miljø

Kristoffer Fordal (t.h) og Morten Harper i Stjørdal SV. Foto: Privat

– Hvem er det som står i frontlinjene under koronakrisen? Det er de ansatte i kommunen, mener Morten Harper og Kristoffer Fordal i et debattinnlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Den kommunale helsetjenesten, sykepleiere som håndterer en krevende situasjon i eldreomsorgen. Lærere og skoleansatte, sosialarbeidere, barnevernsansatte og barnehagearbeidere. Alle har måttet kaste rundt på hverdagene sine for å håndtere hjemmeskole, nedstenging og nye smittevernregler.

Koronapandemien avslørte brutalt hvordan velferden i Norge har blitt kuttet ned under Erna Solberg. Kommunesektoren har blitt sulteforet over mange år av den sittende regjeringen. Koronakrisen traff et Kommune-Norge som allerede var i økonomisk knipe. Kommuner som Stjørdal burde fått mer penger raskt fra staten. Selv midt i krisen, mener regjeringen at kommunene må spare. Samtidig har regjeringen råd til å dele ut milliarder i skattekutt til landets aller rikeste. De pengene burde gått til de som står i frontlinjene i krisen.

Penger der det trengs

Det trenger ikke å være sånn. SVs alternative statsbudsjett prioriterer velferd over skattekutt. SV gjør det motsatte av regjeringen: Vi gir mye mer penger til kommunene. Vi styrker kommunene og fylkene med over sju milliarder kroner. Det er penger til å løfte kvaliteten i eldreomsorgen, i fødselsomsorgen, barnehagene, skolen, sosialomsorgen og barnevernet.

I Stjørdal alene vil dette gi oss 25 millioner kroner mer i året. Det ville være et løft for oss, vi kunne for eksempel ansatt ekstra sykepleiere, fått flere nye lærere i skolen og fått fart på miljøtiltakene. Det ville gjort livene til vi som bor her bedre.

Stor salamander i Stjørdal

Stjørdal SV foreslår et kommunebudsjett som styrker innsatsen for velferd og miljø. På miljø vil vi for eksempel starte prosjektet «Stor salamander i Stjørdal», som er målrettede midler for å styrke og profilere Stjørdals egen ansvarsart. Stor salamander er en sårbar art med få forekomster tilbake i Europa. Bestanden har gått tilbake fordi leveområdene har blitt ødelagt. Utallige yngledammer er fylt igjen, asfaltert eller bygd ut. En rekke steder er det satt ut fisk, som kan spise yngelen.

Arbeid for å restaurere gjengrodde yngledammer er viktig. Et annet tiltak er å sikre salamanderen korridorer for vandring, steder for overvintring og mulighet for jakt og skjulesteder på land. Det vil si ikke åpne for utbygginger i stor salamanderens nærområder. Et tredje tiltak er å sikre at det ikke settes ut fisk der salamanderen finnes. Vi bør også styrke formidling og naturopplevelser rundt arten.

Elva som pedagogisk ressurs

Det har stor verdi å tenne naturgleden og miljøinteressen hos barn og unge. Med utgangspunkt i lokale naturverdier i Hegra gjør «Elva som pedagogisk ressurs» akkurat det, med historisk kunnskap, praktiske erfaringer og utforskende arbeidsmetoder. Elevene lærer om villaksens liv, virkninger av oppdrettsnæring, fisk som mat, menneskelige påvirkninger av elva på godt og vondt og hvorfor Stjørdalselva har så stor betydning.

SV vil støtte prosjektet slik at det kan utvikles videre og bli et tilbud for enda flere. «Elva som pedagogisk ressurs» er et både jordnært og ambisiøst prosjekt. Det handler om å skape holdninger om at vi alle kan gjøre en positiv forskjell for naturen.

Vi inviterer alle partier til å støtte våre budsjettforslag som styrker miljøkunnskap og naturvernet i kommunen.

Morten Harper
Kommunestyrerepresentant for Stjørdal SV

Kristoffer Fordal
Listekandidat for SV i stortingsvalget

Nøkkelord

ANNONSE