Annonse
Nea Radio

Stjørdal:

Her kan du melde feil på vann og avløp

Meld feil på nett: SiFra er Stjørdal kommunes nye digitale tjeneste, hvor beboere kan melde om feil på vann, avløp, veier og gatelys. De blå markørene viser meldte feil som er til behandling av kommunen, og vil bli grønne når feilen er utbedret. Foto: Skjermdump fra SiFra

Stjørdal kommune har nylig lansert en tjeneste, hvor beboere kan melde om feil på vann, avløp, veier og gatelys.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Med den digitale nyvinningen SiFra får beboerne i Stjørdal kommune muligheten til å melde om feil i sitt nærområde, hva gjelder vann, avløp, vei og kloakk.

Stjørdal kommune har ansvaret for omtrent 220 kilometer veg/gang- og sykkelveg, herunder sommer- og vintervedlikehold. Dette innebærer blant annet grusing, høvling, kantklipp, strøing og brøyting.

Dersom du skulle oppdage brunt vann i springen, ødelagte veiskilt, hull i vegen eller være misfornøyd med strøing og brøyting kan du enkelt melde inn feilen via det interaktive kartet på denne siden.

Se status på meldt feil

Du kan registrere feil enten via PC, nettbrett eller mobil. Du har også muligheten til å legge inn bilde av feilen. Fra mobilen kan du ta direktebilde med kameraet, som kan legges ved. Du kan også se om tilsvarende meldinger har blitt meldt inn tidligere, og hvilke meldinger som er registrert i ditt nærområde.

Når du melder inn en feil vil det komme en rød markør på stedet du melder feil i kartet. Når saken er under behandling vil den være blå, og når feilen er utbedret vil markøren i kartet bli grønn.

Dermed kan du enkelt følge status på din innmeldte feil.

Nøkkelord