Annonse
Nea Radio

Selbu kommune:

Medarbeiderundersøkelse med høy svarprosent

85 % Totalt har 325 medarbeidere av i alt 382 mulige svart på undersøkelsen. Foto: Selbu kommune

Selbu kommune har gjennomført KS 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse for alle faste ansatte. Medarbeiderne er fordelt på 36 kommunale enheter / avdelinger.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Målet med undersøkelsen er å utvikle godt lederskap, godt arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet.

Totalt har 325 medarbeidere av i alt 382 mulige svart på undersøkelsen, noe som gir Selbu kommune en total svarprosent på 85. Selbu kommune gjennomførte også i 2016 samme undersøkelse, med en svarprosent på 82. At vi nå har gjennomført samme type undersøkelse i 2019 gjør at vi kan sammenligne med egne resultater fra 2016.

18 av 36 enheter har en svarprosent på 100.

Rådmannen er svært fornøyd med både svarprosent og resultat.

På en skala fra 1–5 scorer Selbu kommune mellom 3,8 og 4,7 på de 10 faktorene, noe som er høyere enn, eller likt som, landsgjennomsnittet for kommuner på samtlige faktorer.

Selv om resultatet og svarprosenten er god, er det imidlertid ingen grunn til å lene seg tilbake.

Medarbeiderundersøkelsen gir oss et godt utgangspunkt for videre arbeid. Selbu kommune er i stadig utvikling og vi har nå fokus på å bruke resultatet og rapportene fra undersøkelsen til å utvikle lederskapet, medarbeiderskapet, arbeidsmiljøet og kvaliteten på våre tjenester ut til innbyggerne. Oppfølgingen av 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen skal inngå i øvrig utviklingsarbeid i kommunen.

Nøkkelord

Annonse