ANNONSE
Annonse
Nea Radio

MDG vil ha ny matpolitikk

NY MATPOLITIKK: Arbeidet med MDGs nye matpolitikk er ledet av Tommy Reinås, førstekandidat for MDG i Trøndelag. Foto: MDG

Under MDGs landsmøte søndag ble den nye matpolitikken vedtatt. Nå vil MDG slå Senterpartiet og bli det beste partiet for bøndene, heter det i ei pressemelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Pressemelding fra MDG:

– Vi trenger en ny kurs i matpolitikken. Bonden må kunne produsere mat som er bra for jorda, naturen, dyra og klimaet, uten at det er en økonomisk byrde. Vi vil premiere miljøvennlig og dyrevennlig produksjon. I likhet med de fleste andre, er nok bøndene med på en grønn omstilling, så lenge de får hjelp på veien, forteller førstekandidat i Trøndelag, Tommy Reinås i MDG, som har ledet arbeidet i partiet med et veikart for norsk matpolitikk

Under partiets landsmøte på søndag ble den nye matpolitikken vedtatt. Med dette skal MDG slå Senterpartiet og bli det beste partiet for bøndene. Gårdbrukere over hele landet skal ha god grunn til å stemme på MDG.

– MDG vil stanse rovdriften på våre mest dyrebare ressurser, de biologiske. Vi er nødt til å tenke lenger frem i tid, og da må vi bruke ressursene bærekraftig og stanse ødeleggelsen av miljø og økosystemer, sier Reinås.

Vi må ta ansvar for egen matproduksjon over hele landet. Vi må fase ut importen av korn og soya til fôrprodukter og sikte mot norske og bærekraftige fôrressurser i all matproduksjon innen 2030. Vår selvbergingsgrad må være 60 prosent basert på nasjonale ressurser innen 2030. Særlig må produksjonen av matkorn, frukt, bær og grønnsaker økes og fôret til dyra må høstes mer i utmark. Alle byer må ha en plan for å fremme urban matproduksjon. Staten må ta ansvar for å bygge opp beredskapslagre for korn og fôr, både for økt matberedskap og for å øke tryggheten for norske bønder.

Trøndelag er landets viktigste matfylke

Det er ikke uten grunn at Tommy Reinås fra Trøndelag har ledet arbeidet med ny matpolitikk i partiet. Han er glødende engasjert i landbruket og Trøndelag er landets viktigste matfylke. Her blir 20 prosent av maten vi spiser i Norge produsert. Landbruk er den største næringen i Trøndelag. Verdiskapingen er på ca. 4 milliarder kroner og sysselsettingsvirkningen er på nesten 18.500 årsverk. Trondheim er den kommunen som har flest landbruksrelaterte arbeidsplasser.

En rød tråd i De Grønnes landbrukspolitikk, er det langsiktige perspektivet. Langsiktig agronomi er viktigere enn kortsiktige økonomiske interesser. Jorda, rent vann og biologisk mangfold er våre aller viktigste ressurser, og vi må anvende og verne om dem slik at vi har dem også i framtida.

– Ikke en kvadratmeter matjord kan nedbygges. Vi må fremme overlevelse av insekter og vi trenger en gjødselsrevolusjon som gjør kunstgjødsel overflødig, hvor vi sørger for en reell resirkulering av næringsstoffer, sier Reinås.

Et godt samspill mellom matproduksjon og et bærekraftig reiseliv vil skape verdier og arbeidsplasser som vi er helt avhengige av i fremtiden. Landbrukspolitikken må koordineres med helse- og klimapolitikken, og stimulere til økt produksjon av grønnsaker, frukt og bær i Norge. Vi må redusere kjøttforbruket til det Norge kan produsere på innenlands fôr. Matpolitikken må utformes med skreddersydde virkemidler og støttes av næringspolitikken slik at MDGs grønne krav til norsk matpolitikk kan nås.

– Bønder med ulikt produksjonsomfang skal nå en inntekt på linje med gjennomsnittsinntekt for offentlig ansatte. De Grønne vil ta vare på kulturarven som ligger i norsk mat og matproduksjon. Hele landet må tas i bruk for en bærekraftig og naturvennlig matproduksjon, og landbrukspolitikken må stimulere til mer variert drift og produksjon i ulike landsdeler, sier Reinås.

Nøkkelord

ANNONSE