ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Dyrevelferdselsloven:

Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser

Foto: Mattilsynet

Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i samme periode i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme periode i 2017.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

31 dyrehold er avviklet, og det ble fattet hastevedtak i 340 dyrehold. I 30 dyrehold er det gitt forbud mot aktiviteter med dyr. Dette viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019.

Fra 1. januar til 31. august 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 4906 dyrehold. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 36 prosent av disse dyreholdene.

Kjæledyr

-Det finnes langt flere kjæledyreiere enn bønder, og omtrent halvparten av politianmeldelsene våre gjaldt saker med kjæledyr. Vi meldte 14 dyreholdere med kjæledyr til politiet og avviklet 14 slike dyrehold i denne perioden, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Bekymringsmeldinger fra publikum handler oftest om kjæledyr. Slike meldinger er et viktig grunnlag for vårt tilsyn med denne dyregruppen. Mattilsynet gjennomførte 1896 tilsyn med dyrevelferden i dyrehold med kjæledyr i løpet av de første åtte månedene i år, mens det ble ført tilsyn i 3484 dyrehold med matproduserende dyr. Matproduserende dyr er fjørfe, sau, geit, storfe, svin og tamrein.

Tilsyn for dyrehold med produksjonsdyr

Mattilsynet finner alvorlige forhold også i dyrehold med storfe, sau og svin. Vi fant dyr som ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i 8 storfehold, 7 sauehold og 4 svinehold, sier Knævelsrud.

I 91 storfehold fant Mattilsynet så alvorlige forhold at det ble fattet hastevedtak. Et hastevedtak må gjennomføres straks og blir gitt uten forhåndsvarsel.

Tre storfeholdere ble anmeldt til politiet, 13 fikk overtredelsesgebyr og 22 fikk tvangsmulkt. Ti dyrehold med storfe ble avviklet.
Det ble fattet hastevedtak i 83 sauehold, tre saueholdere ble anmeldt til politiet, åtte fikk overtredelsesgebyr og ni fikk tvangsmulkt. Fem dyrehold med sau ble avviklet.

I svinehold ble det fattet 38 hastevedtak, fem svineholdere ble anmeldt til politiet, fire ble ilagt overtredelsesgebyr og to fikk tvangsmulkt. Tre svinehold ble avviklet.

Er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for at dyrene ikke har det bra

- De dyreholdene vi mener har størst risiko for brudd på regelverket, får tilsyn oftere enn andre. Funnene viser derfor ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene i rapporten omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger ser ut til å flate ut

Etter en stor økning de siste årene i antallet bekymringsmeldinger fra publikum om dyr som ikke har det bra, ser det nå ut til at antallet flater ut.

Mattilsynet fikk 8446 bekymringsmeldinger fra publikum i løpet av årets åtte første måneder, som er noen færre sammenlignet med samme periode i 2018.

Viktig å melde fra hvis du kjenner til at dyr lider

- Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er og hva som er galt i dyreholdet, sier Torunn Knævelsrud. - Det er viktig at meldingen gir oss et godt grunnlag for å vurdere om tilsyn er nødvendig, og hvor mye det haster.

(Kilde: Mattilsynet / NTB Kommunikasjon)

Nøkkelord

ANNONSE