Annonse
Nea Radio

Avtalegrunnlaget for Helseplattformen:

- Mangelfullt, ufullstendig og lite gjennomarbeidet

Jurister i Stjørdal kommune: - Avtalegrunnlaget for Helseplattformen er som nevnt så langt både mangelfullt og ufullstendig i sitt formål, og lite gjennomarbeidet. Det er utilstrekkelig til det som kan betegnes som et enormt interkommunalt samarbeid og effekten av å gjøre samarbeidet til et AS ser heller ikke ut til å være hensyntatt i det som foreligger. Foto: Baard Danielsen.

Jurister fra Stjørdal kommune har gjennomgått det gjeldende avtaleverket som kommunen har fått fra Helseplattformen AS. Konklusjonen er at det er mangelfullt og lite gjennomarbeidet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2022 kl 17:21

Annonse

- Avtalegrunnlaget for Helseplattformen er som nevnt så langt både mangelfullt og ufullstendig i sitt formål, og lite gjennomarbeidet. Det er utilstrekkelig til det som kan betegnes som et enormt interkommunalt samarbeid og effekten av å gjøre samarbeidet til et AS ser heller ikke ut til å være hensyntatt i det som foreligger, sier juristene Daniel Bakken og Preben Dahle fra Stjørdal kommune som har gjennomgått avtaleverket i et dokument vi har fått innsyn i fra postlisten til Stjørdal kommune.

Viseadministrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen AS svarer på kritikken som er fremkommet i juristenes vurdering på denne måten.

- Avtaleverket er fortsatt under utarbeidelse. Det gjøres i godt samarbeid med de kommunene som har planlagt innføring høsten 2022. Vi opplever at dette er godt ivaretatt og at Helseplattformen har et solid juridisk fundament. 33 kommuner har nå bestemt seg for å gå videre med arbeidet, sier han til Nea Radio.

Det er i forbindelse med Stjørdal kommunes potensielle deltakelse og bruk av Helseplattformen at kommunens juridiske avdeling har foretatt en gjennomgang og evaluering av avtaleverket som foreligger. De er bekymret for den videre prosessen, sier de i dokumentet.

- Dagens avtaleverk er uoversiktelig, og gir grunnlag for bekymring for den videre prosessen grunnet usikkerheter knyttet til hvordan disse avtalene interagerer med hverandre, sier juristene videre.

Etterlyser “clean break”

De etterlyser et nytt og bedre avtaleverk som gjør at de slipper å forholde seg til flere og eldre avtaler.

- Fortrinnsvis et nytt og kvalitetshevet – endelig – avtaleverk helst med en «clean break», et skille mot tidligere avtaleverk med en ny avtale som hensyntar alle faktorer i prosessen for å binde seg til Helseplattformen uten å måtte forholde seg til eldre avtaler, sier juristene.

De råder Stjørdal kommune til å være forsiktige og tilbakeholdne i prosessen videre og ikke forholde seg til det som blir sagt fra Helseplattformen AS.

- Man bør ikke under noen omstendigheter i denne prosessen vektlegge muntlige garantier og lovnader vedørende prosessen eller innholdet i fremtidige avtaler og man bør benytte seg av muligheten til å være så tilbakeholden som mulig frem til man har tilstrekkelige opplysninger til å ta en veloverveiet beslutning, sier de videre.

Ikke tilrådelig å binde seg

Per dags dato er det ikke tilrådelig å binde seg videre inn i dette samarbeidet med de risikofaktorer og den usikkerhet som fremgår av det tilgjengelige materialet i dag, konkluderer de med.

- Selv om det skulle være en tapt opportunitetskostnad i senere binding veier dette ikke opp for de betydelige usikkerheter som er knyttet til en tidlig binding til Helseplattformen, samt eventuelle økonomiske konsekvenser ved andre kommuners senere fratreden. Det anbefales derfor å avvente videre binding i nye avtaler til etter nærmere utredning har funnet sted, konkluderer juristene.

Annonse